За підтримки |  

Технології

 

 
Пивна дробина в раціоні худоби

Юрій Сівов, керівник департаменту розвитку КЦ АВМ Відходи харчової промисловості використовують для годівлі худоби, щоб здешевити вартість раціонів, а також збільшити їх поживність. Деякі такі продукти є джерелом неперетравного в рубці протеїну. Інші можуть бути альтернативою грубим кормам і завдяки їх застосуванню можна збільшити в раціоні вміст клітковини.

 
Годівля і травлення ВРХ

Юрій Сівов, керівник департаменту розвитку КЦ АВМ Людина, щоб задовольнити свої постійно зростаючі як кількісно, так і якісно потреби в продуктах тваринного походження, перейшла спочатку від мисливства до відгонно-пасовищного скотарства, а від нього — до промислового тваринництва. 

 
Стратегії групування корів

Пітер Робінсон, дорадча служба університету штату Каліфорнія, Девіс, США Останні два десятиліття молочне скотарство на південному заході США було центром розвитку галузі. Є підстави стверджувати, що так буде й у найближчому майбутньому. Під розвитком ми розуміємо цілу низку речей, зокрема загальне виробництво молока, річний надій на корову, кількість корів, розміри молочних ферм.


Українська червона молочна

Корови української червоної молочної породи за ефективністю їхнього довічного використання не поступаються аналогам вихідних порід. Українська червона молочна худоба є перспективною і конкурентоспроможною, оскільки порівняно з вихідною поліпшеною червоною степовою породою істотно підвищується ефективність використання корів.


Українська чорно-ряба молочна

Тварини української чорно-рябої худоби — найкращі за молочною продуктивністю серед інших порід України, адаптуються до різних кліматичних умов, вирізняються добрим розвитком морфологічних ознак вимені, тому найкраще пристосовані до технології машинного доїння.


Українська червоно-ряба молочна

Порода створена на основі місцевої симентальської худоби з залученням кращого генофонду. Це перша порода молочного типу, яка виведена в незалежній Україні методом відтворного схрещування симентальської породи і голштинських бугаїв червоно-рябої масті.


Симентальська

Порода створювалася в умовах інтенсивного експорту Швейцарією в інші країни світу сиру, яловичини, племінної худоби. Сприятливі кліматичні умови, багаті альпійські пасовища, високий попит в інших країнах на племінну худобу протягом значного періоду впливали на створення типу симентальської породи.


Голштинська

Тварини голштинської породи належать до спеціалізованого молочного типу худоби, який не повторює жодну породу світу. Показники відтворення зумовлюються значною мірою фізіологічними особливостями тварин, які після високої продуктивності потребують відпочинку для відновлення функції.


Небілковий азот. Що це? З чим його їдять?Що замовчують, коли продають?

Урсус Таурусенко, незалежний консультант із молочного скотарства На відміну від тварин із шлунком однокамерним, у тварин із шлунком багатокамерним (власне, йдеться про корову) частину розщеплюваного в сітчастому шлунку протеїну можна замінити продуктами виробництва великої хімії. Усе це відбувається завдяки мікрофлорі сітчастого шлунка.


Не батогом, а пряником

За матеріалами публікацій «Motivating Employees» Мотивація працівників — це дуже важлива складова всієї системи успішного управління персоналом молочної ферми. Раніше менеджмент виробництва зводився до менеджменту корів. Однак молочнотоварні ферми збільшуються за розміром і поголів’ям, для виконання всієї додаткової роботи наймаються працівники.

 

Пошук