Вирощування продукції рослинництва

 

 

Що дозволяє досягнути впровадження елементів референтної моделі процесу управління рослинництвом?

 1. Виокремити пріоритетні напрямки розвитку та ключові контрольні точки управління вирощуванням продукції рослинництва (товарні та кормові культури)
 2. Визначити ключові показники ефективності вирощування продукції рослинництва 
 3. Систематизувати підходи і критерії оцінки стану посівів 
 4. Чітко розподілити повноваження та налагодити ефективну взаємодію між:
  • Відповідальними за вирощування товарних посівів 
  • Відповідальними за вирощування та заготівлю кормів
  • Відповідальними за годівлю
  • Відповідальними за утримання та комфорт тварин
 5. Застосовувати проактивний підхід до вирішення проблем пов’язаних із вирощуванням продукції рослинництва (включно із заготівлею грубих кормів), шукати, аналізувати та усувати першопричини їх виникнення, а не реагувати на проблеми по факту виникнення. 

Як результат:

 • Збільшення продуктивності агропідприємства за рахунок:
  • зростання ефективності вирощування продукції рослинництва (збільшення врожайності за збереження поточного рівня витрат) 
  • зменшення собівартості вирощування без зниження продуктивності 
 • Збільшення кормової цінності грубих кормів власного виробництва 
 • Формування системи спостережень, контролю і прогнозування стану посівів 
 • Оптимізація використання ресурсів агропідприємства

Що є в референтній моделі?

 1. Політики
  1. Політика щодо вирощування продукції рослинництва
 2. Регламенти бізнес-процесів
  1. Диспетчеризація польових робіт
  2. Внесення добрив під основний обробіток ґрунту
  3. Підготовка ґрунту
  4. Підготовка насіннєвого матеріалу
  5. Сівба
  6. Підживлення рослин
  7. Внесення засобів захисту рослин (внесення ЗЗР)
  8. Комбайнування
  9. Обльоти та фотографування полів
  10. Виконання обстежень на місцевості
  11. Оцінка готовності ґрунту
 3. Стандартні операційні процедури (СОПи)
  1. Оцінка готовності ґрунту 
   1. Форма оцінки готовності ґрунту
  2. Раннє обстеження посівів кукурудзи (версія для друку)
   1. Форма для раннього обстеження посівів кукурудзи (версія для друку)
  3. Раннє обстеження посівів кукурудзи (електронна версія)
   1. Форма для раннього обстеження посівів кукурудзи (таблиці для друку)
   2. Форма для раннього обстеження посівів кукурудзи (електронна таблиця)
  4. Раннє обстеження посівів сої (версія для друку)
   1. Форма для раннього обстеження посівів сої (версія для друку)
  5. Раннє обстеження посівів сої (електронна версія)
   1. Форма для раннього обстеження посівів сої (таблиці для друку)
   2. Форма для раннього обстеження посівів сої (електронна таблиця)
  6. Проміжне обстеження посівів кукурудзи, (версія для друку)
   1. Форма для проміжного обстеження посівів кукурудзи у фазі V6, (таблиці для друку)
   2. Форма для проміжного обстеження посівів кукурудзи у фазі VТ, (таблиці для друку)
   3. Форма для проміжного обстеження посівів кукурудзи у фазі R3, (таблиці для друку)
  7. Проміжне обстеження посівів кукурудзи, (електронна версія)
   1. Форма для проміжного обстеження посівів кукурудзи, (електронна таблиця)
  8. Проміжне обстеження посівів сої, (версія для друку)
   1. Форма для проміжного обстеження посівів сої у фазі V1-V3, (таблиці для друку)
   2. Форма для проміжного обстеження посівів сої у фазі R1, (таблиці для друку)
   3. Форма для проміжного обстеження посівів сої у фазі R3-R5, (таблиці для друку)
  9. Проміжне обстеження посівів сої, (електронна версія)
   1. Форма для проміжного обстеження посівів сої, (електронна таблиця)
  10. Пізнє обстеження посівів кукурудзи, (версія для друку)
   1. Форма для пізнього обстеження посівів кукурудзи, (таблиці для друку)
  11. Пізнє обстеження посівів кукурудзи, (електронна версія)
   1. Форма для пізнього обстеження посівів кукурудзи, (таблиці для друку)
   2. Форма для пізнього обстеження посівів кукурудзи, (електронна таблиця)
  12. Пізнє обстеження посівів сої, (версія для друку)
   1. Форма для пізнього обстеження посівів сої, (таблиці для друку)
  13. Пізнє обстеження посівів сої, (електронна версія)
   1. Форма для пізнього обстеження посівів сої, (таблиці для друку)
   2. Форма для пізнього обстеження посівів сої, (електронна таблиця)
  14. Оцінка біологічної врожайності кукурудзи 
   1. Форма для оцінки біологічної врожайності кукурудзи, (таблиці для друку)
  15. Оцінка біологічної врожайності пшениці
   1. Форма для оцінки біологічної врожайності пшениці, (таблиці для друку)
  16. Оцінка біологічної врожайності сої
   1. Форма для оцінки біологічної врожайності сої, (таблиці для друку)
  17. Оцінка готовності до збору врожаю 
   1. Форма для оцінки готовності кукурудзи до збору врожаю (таблиця для друку)
   2. Форма для оцінки готовності пшениці до збору врожаю (таблиця для друку)
   3. Форма для оцінки готовності сої до збору врожаю (таблиця для друку)
   4. Форма для оцінки готовності культури до збору врожаю (таблиця для друку)
  18. Лабораторний аналіз вологості зерна 
  19. Оцінка готовності силосної кукурудзи до збирання 
  20. Контроль якості висіву 
   1. Форма для контролю якості висіву, (таблиці для друку)
  21. Оцінка якості роботи сошників сівалки (версія для друку)
   1. Форма для оцінки якості роботи сошників сівалки, (таблиці для друку)
  22. Оцінка якості роботи сошників сівалки (версія для друку)
   1. Форма для оцінки якості роботи сошників сівалки, (електронна таблиця)
  23. Оцінка втрат врожайності кукурудзи 
   1. Форма для оцінки втрат врожайності кукурудзи
  24. Оцінка втрат врожайності сої
   1. Форма для оцінки втрат врожайності сої
  25. Оцінка втрат врожайності пшениці
   1. Форма для оцінки втрат врожайності пшениці
 4. КПЕ та метрики

Інформація по ключових проблемах вирощування продукції рослинництва

Серед ключових проблем вирощування продукції рослинництва варто відмітити наступні:

1. Втрата структури ґрунту зазвичай спричинюється довготривалим інтенсивним обробітком ґрунту та рухом техніки на полях, відведених під вирощування кормових культур, що призводить до руйнування ґрунтових агрегатів, зменшення рівня гумусу в ґрунті та, як наслідку, ущільнення ґрунтів, утворення кірки і обмеженню розвитку кореневої системи рослин. Сукупно проблема деградації ґрунтів призводить до обмеження доступу культур до ґрунтових ресурсів, поглинання рослиною поживних елементів та вологи, збільшує негативну дію посухи та високих температур та сповільнює темпи відростання зеленої маси. Залежно від культури та ґрунтово-кліматичних умов проблеми спричинені деградацією ґрунтів можуть призвести до зниження на 50-70% або ж повної втрати врожайності. 

(Дивитися СОПи з обстеження посівів, оцінки готовності ґрунту).

2. Низька якість сівби. Сівба є однією з основних технологічних операцій вирощування продукції рослинництва. Практично незалежно від культури якісна сівба є синонімом високої продуктивності. Соняшник, наприклад, має більшу компенсаторну здатність, ніж рослини кукурудзу, тож буде менш уразливий до неоднорідності розподілу насінин в рядку, проте такий показник як дотримання глибини висіву буде однаково важливий для цих і інших культур, визначаючи ступінь конкуренції між рослинами, швидкість проходження фаз розвитку, чутливість до захворювань і ушкоджень шкідниками, і насамкінець – продуктивність як кормових, так і товарних посівів. Неоднорідність розвитку посівів озимих культур восени крім проблем із кущенням призводять до проблем із перезимівлею, адже рослини відрізнятимуться за запасами цукрів і розвитком кореневої системи, та нерівномірним стеблостоєм на момент збирання/заготівлі. За вирощування кормових посівів однорідність висіву і, відповідно, розвитку культур визначає у великій мірі й однорідність заготовлених кормів за показником їх якості та оптимальність підібраної системи годівлі. Для прикладу, кукурудзяний силос за неоднорідного посіву матиме сильну варіативність за вмістом крохмалю і його перетравності, адже відмінність рослин за фазами розвитку зазвичай призводить до втрати до 30% зерна при відставанні на 1 фазу розвитку, і до 100% при відставання на дві та більше фаз розвитку. 

(Дивитися СОПи з обстеження посівів, контролю якості висіву та оцінки якості роботи сошників сівалки).

3. Відсутність системного підходу до обстеження посівів. Агроскаутинг, або обстеження посівів, є основою для розуміння першопричин і, відповідно, для прийняття рішень щодо впровадження чи зміни технології вирощування, можливостей для покращення та збільшення ефективності аграрного виробництва. Критичною помилкою на етапі оцінювання стану посівів протягом сезону в більшості випадків є відсутність кількісного визначення наявної проблематики. Системний підхід, чітко визначений перелік контрольних точок та параметрів для дослідження, методологія їх обрахунку, стандартизована процедура обстеження та методика її проведення, комплексність, систематичність та своєчасність – все це запорука отримання якісних даних для подальшого аналізу і прийняття рішення. 

Варто розуміти що «бункер» показує лише кінцевий результат, проте не дає жодного розуміння шляху, що пройшли рослини протягом сезону. Якісний системний агроскаутинг є єдиною практика, що дозволяє зрозуміти «шлях» посівів та не лише збільшити ефективність агровиробництва, але й, що є не менш важливим, запобігти коштовним помилкам. 

(Дивитися СОПи з обстеження посівів, оцінки біологічної врожайності культур, оцінки готовності культур до збору врожаю, оцінки втрат врожайності пшениці).

4. Живлення рослин. Як і у випадку агроскаутингу, сучасні підходи до формування системи живлення рослин потребують не просто покращення, а кардинальних змін. Дотримання принципу 4К – коректний час, коректна форма, коректна норма та коректний спосіб внесення добрив є запорукою використання максимального потенціалу мінерального живлення рослин. Втрати ефективності вирощування на етапі живлення можуть бути колосальними – від зменшення ефективності використання діючої речовини мінеральних добрив, що в окремих випадках може перевищувати 70-80%, до зменшення врожайності при відсутності належного контролю. До прикладу зменшення врожайності за відсутності проактивного управління рН ґрунту, лише одного з факторів що визначатиме ефективність удобрення і системи живлення рослин, може скласти, залежно від культури, від 20 до 60%. (Дивитися СОПи з обстеження посівів та оцінки біологічної врожайності культур)

Калькулятор самооцінки ефективності практик з вирощування сільськогосподарських культур на агропідприємстві.

Питання
Оберіть варіант відповіді
1
Агропідприємство задоволене поточним рівнем прибутковості основних культур.
2
Агропідприємство задоволене поточним рівнем врожайності основних культур.
3
Практика обробітку ґрунту на агропідприємстві базується на результатах щорічної оцінки стану ґрунту.
4
На агропідприємстві проводять два і більше проходів техніки для підготовки ґрунту для сівби ярих культур навесні.
5
Агропідприємство має якісну інформацію щодо аналізу ґрунтів на власних полях та використовує її при визначенні індивідуальних норм удобрення для кожного поля.
6
Агропідприємство використовує GPS пристрої при виконанні основних технологічних операцій (обробіток ґрунту, сівба, внесення добрив, внесення ЗЗР, тощо.
7
Калібрування техніки і обладнання для виконання основних технологічних операцій на агропідприємстві відбувається щорічно.
8
Агропідприємство практикує єдину норму висіву для кожної культури.
9
Агропідприємство має стандартизовану процедура обстеження, чітко визначений перелік контрольних точок та параметрів для обстеження, а також визначену методологію їх обрахунку
10
Агропідприємство використовує сучасні методи для прийняття рішень (дистанційний моніторинг, погодні станції, моделі із прогнозування часу появи шкідників, тощо).
11
Агропідприємство щорічно випробовує нові методи та засоби сільськогосподарського виробництва (сорти, ЗЗР, удобрення, обробіток ґрунту, тощо).
12
Керівництво підприємства має чітке розуміння факторів, що лімітують врожайність культур, та має план дій щодо боротьби визначеними факторами.
Ваш результат: 40 %