Управління інвестиціями

 

 

Місія – забезпечення стабільного економічного зростання, модернізації технології виробництва та максимізації рентабельності  шляхом вибору і реалізації найбільш вигідних інвестиційних проектів.

Визначено методи та послідовність процесів пошуку інвестиційних ідей, дослідження, аналіз, оформлення, узгодження інвестиційних пропозицій, реалізація інвестиційних проєктів та їх подальший контроль.

Як результат: підвищення ефективності інвестицій, сталий розвиток та збільшення прибутковості бізнесу.

 

Що дозволяє досягнути впровадження елементів референтної моделі процесу управління інвестиціями?

 • Систематизувати процеси пошуку та збору інвестиційних пропозицій
 • Готувати та оцінювати інвестиційні пропозиції за визнаними стандартами
 • Мати чіткий перелік необхідних дій для обрахунку економічної привабливості капіталовкладень
 • Уникати помилок щодо методики обрахунку фінансових показників та критеріїв оцінки результатів
 • Формувати інвестиційні пропозиції в стандартах, прийнятних для сторонніх інвесторів та кредиторів

Як результат:

 • Досягнення максимально ефекту від реалізації інвестиційних проектів
 • Збільшення чистого прибутку підприємства
 • Забезпечення фінансової стабільності підприємства
 • Підвищення рівня добробуту власників підприємства
 • Збільшення вартості (капіталізації) підприємства

Що є в референтній моделі?

 1. Політики
 2. Регламенти бізнес-процесів
  • Управління інвестиційними пропозиціями
  • Техніко-економічне обґрунтування інвестиційних пропозицій
  • Пошук джерел та умов залучення інвестицій
  • Контроль Проектної діяльності
  • Управління Проектами (більше трьох)
  • Управління Проектами (один або декілька)
 3. Методичні рекомендації з оцінки економічної доцільності реалізації інвестиційних проєктів
 4. Інструменти вирішення проблем:
  • Інструмент оцінки інвестпроєктів

Інформація по ключових проблемах процесу управління інвестиціями

 1. Не налагоджено систему пошуку та збору інвестиційних пропозицій в середині компанії – керівництво не заохочує працівників до надання раціоналізаторських пропозицій, пошуку та реалізації додаткових інвестиційних ідей втрачаючи можливості покращення бізнесу
 2. Рішення щодо інвестиційної привабливості капіталовкладення  ґрунтується на загальних висновках, без ретельної перевірки та досліджень – інвестиційна пропозиція не проходить обов’язкові етапи підготовки що не дозволяє адекватно оцінити всі ризики
 3. Довгострокові інвестиційні проекти обраховуються без урахування методів оцінки вартості грошей в часі – відсутність методів дисконтування для довгострокових проектів призводить до помилок в оцінці фінансового ефекту від капіталовкладення
 4. Рішення приймаються з урахуванням витрат які вже були понесені –  інвестиційна привабливість проекту може виглядати необґрунтовано меншою ніж у конкуруючому проекті
 5. При розрахунку проекту не враховується залишкова (ліквідаційна) вартість активів – залишкова вартість проекту може як збільшити привабливість проекту (у разі якщо такі активи мають цінність) так і зменшити (у разі коли імовірні витрати на демонтаж та ліквідацію)

Експрес-оцінка ефективності управління інвестиціями.

Питання Бал
1
Чи підприємство заохочує працівників до пошуку та реалізації додаткових інвестиційних ідей (організовано конкурси, збір раціоналізаторських пропозицій, є система преміювання та заохочення до подання ідей та пропозицій)?
2
Чи рішення щодо майбутніх інвестицій приймається колегіально, із залученням ключових керівників підприємства?
3
Чи завжди виконується розрахунок майбутніх доходів та витрат з урахуванням декількох сценаріїв розвитку подій?
4
Чи завжди виконується підготовка та складається детальний календарний план реалізації проєкту?
5
Чи завжди використовується проектний підхід до реалізації значних капіталовкладень (реалізація проєкту відбувається за чітко визначеними етапами, згідно з календарним планом, є відповідальні, звітність, контроль та система мотивації)
6
Чи завжди виконуються в процесі підготовки технічні дослідження, такі як дослідження ринку, прогнозування попиту після виходу на ринок, лабораторні та дослідно-промислові випробування сировини, матеріалів або продукції?
7
Чи використовуються в обов’язковому порядку сторонні (не пов’язані з постачальником) джерела інформації щодо експлуатаційних показників та технологічних особливостей виробничого обладнання?
8
Чи техніко-економічне обґрунтування проєкту готується для всіх суттєвих капіталовкладень?
9
Чи фактичні показники економічної ефективності і рентабельність проєкту в більшості випадків співпадають з попередньо розрахованими на етапі прийняття рішення?
10
Чи фактичні бюджети витрат проєкту в більшості випадків співпадають з попередньо розрахованими на етапі прийняття рішення?
Рівень: Розвинений
Рекомендація: Управлінню інвестиціями приділяється достатньо уваги. Рішення щодо інвестиційних проектів приймаються обґрунтовано та якісно.
Рівень: В розвитку
Рекомендація: Процес управління інвестиціями має потенціал для розвитку. Впровадження процесів наддасть можливості підвищити якість рішень щодо капіталовкладень та покращить доступ до позикового капіталу.
Рівень: Базовий
Рекомендація: Процес управління інвестиціями потребує значної уваги для покращення.
Заповніть форму для коректної оцінки