Управління доїнням та зберіганням молока

 

Що дозволяє досягнути впровадження елементів референтної моделі процесу доїння та зберігання молока?

 • Визначити цілі та ключові контрольні точки управління доїнням корів та зберіганням молока
 • Визначити критерії оцінки процесів
 • Здійснювати періодичну оцінку доїння корів, зберігання молока
 • Чітко розподілити повноваження та налагодити ефективну взаємодію між:
  1. Відповідальними за здоров’я та відтворення  
  2. Відповідальними за годівлю
  3. Відповідальними за утримання та комфорт тварин
  4. Відповідальними за вирощування та заготівлю кормів
 • Застосовувати проактивний підхід до вирішення проблем доїння корів та зберігання молока, шукати, аналізувати та усувати першопричини, а не реагувати на проблеми по факту виникнення

Як результат:

 • підвищення рівня продуктивності,
 • отримання молока ґатунку Екстра,
 • ефективна профілактика захворювань вимені,
 • мінімізація передчасного вибуття тварин зі стада.

Що є в референтній моделі?

 1. Політики
  • Політика щодо доїння та зберігання молока
  • Політика щодо управління здоров’ям стада
 2. Регламенти бізнес-процесів
  • Підготовка персоналу та обладнання до доїння
  • Доїння корів в доїльній залі
  • Доїння корів на прив’язі
  • Мийка обладнання та приладдя для доїння
  • Зберігання молока
  • Відвантаження молока
 3. Стандартні операційні процедури (СОПи)
 4. Протоколи вирішення проблем
 5. Інструменти та форми
 6. КПЕ та метрики

Інформація по ключових проблемах доїння корів та зберігання молока

Метою організації доїння корів господарстві є проведення безпечного для тварин та людей доїння з урахуванням фізіологічних особливостей корів, своєчасне виявлення тварин з ознаками маститу, своєчасне виявлення проблем, пов’язаних зі збільшення бактеріального забруднення, забезпечення повного фізичного, етологічного благополуччя тварин для максимальної реалізації генетичного потенціалу та отримання прибутку (детальніше – дивитися Протоколи вирішення проблем «Збільшення бактеріального обсіменіння в молоці», «Збільшення кількості соматичних клітин в молоці», «Збільшення захворюваності корів маститом»).

Загальною ж ціллю підприємства є вихід та підтримка на стабільному рівні якості молока не нижче екстра-гатунку, в тому числі:

 1. Вміст мікроорганізмів при 30 °C (на мл) ≤ 100 000 (перемінне середнє геометричне за двомісячний період, принаймні два зразки на місяць).
 2. Вміст соматичних клітин (на мл) ≤ 400 000 (перемінне середнє геометричне за 3-місячний період, принаймні один зразок на місяць).

Не повинно містити залишки антибіотиків та/або інших речовин, щодо вмісту та/або концентрації яких є обмеження (детальніше – дивитися Протокол вирішення проблем «Виявлення інгібіторів у молоці»).

Калькулятор збитків через збільшення кількості соматичних клітин

http://umanlabs.org/uk/services

Консультація

Базавлук Микола
Базавлук Микола
Сервісний ветеринарний лікар Центру Ветеринарного Обслуговування (Полтава-Чернігів). 11 років ветеринарної практики.
Консультація

Консультація

Когут Сергій
Когут Сергій
Сервісний ветеринарний лікар Центру Ветеринарного Обслуговування (Центр). 12 років ветеринарної практики.
Консультація

Консультація

Караван Антоніна
Караван Антоніна
Сервісний ветеринарний лікар Центру Ветеринарного Обслуговування (Хмельницький). 13 років ветеринарної практики.
Консультація