Управління відтворенням

 

Що дозволяє досягнути впровадження елементів референтної моделі процесу управління відтворенням?

 • Визначити цілі та задачі процесу управління відтворенням
 • Визначити ключові показники ефективності управління відтворенням
 • Чітко розподілити повноваження та налагодити ефективну взаємодію між:
  1. Відповідальними за здоров’я та відтворення
  2. Відповідальними за годівлю
  3. Відповідальними за утримання та комфорт тварин
  4. Відповідальними за вирощування та заготівлю кормів
 • Застосовувати проактивний підхід до вирішення проблем відтворення стада, шукати, аналізувати та усувати першопричини, а не реагувати на проблеми по факту виникнення

Як результат:

 1. Підвищення ефективності відтворення:
  • рівня осіменіння;
  • збільшення коефіцієнту тільності;
  • зменшення сервіс-періоду
 2. Зменшення витрат на відтворення
 3. Зменшення захворюваності тварин в транзитному періоді
 4. Підвищення продуктивності та ефективності виробництва

Що є в референтній моделі?

 1. Політики
 2. Регламенти бізнес-процесів
 3. Стандартні операційні процедури (СОПи)
 4. Протоколи вирішення проблем
  • Зменшення заплідненості
  • Збільшення ембріональної смертності
  • Збільшення рівня абортів
  • Збільшення рівня мертвородів
  • Відсутність виведення плоду
  • Затримка посліду
 5. КПЕ та метрики

Інформація по ключових проблемах управління відтворенням

 1. Низький рівень заплідненості – призводить до збільшення днів неплідності, зростання витрат спемопродукції, зменшення економічної ефективності виробництва. Збільшення показника на 1 % дає змогу отримати на 1,3 $ на фуражну корову прибутку більше  (див. протокол вирішення проблеми «Зменшення заплідненості») 
 2. Низький рівень коефіцієнту тільності  - зумовлює збільшення сервіс-періоду, зменшення виходу телят на 100 корів, зменшення середньодобового надою. (див. протокол вирішення проблеми «Зменшення заплідненості», СОП Виявлення оптимального часу осіменіння корів, РБП Організація осіменіння корів і телиць). Покращення показника на 1 % зумовлює зростання чистого прибутку 15 $ на фуражну корову за рік. 
 3. Збільшення рівня ембріональної смертності  зумовлює значні економічні збитки через збільшення днів неплідності, зростання сервіс-періоду, збільшення витрат спермодоз та робочого часу працівників (див. протокол вирішення проблеми “Збільшення розмірів ембріональної смертності”)
 4. Збільшення рівня мертвородів -  призводить до збитків в розмірі 938 $/випадок через втрату теляти, зменшення молочної продуктивності матері, збільшення днів неплідності та ризику вибракування. (див. протокол вирішення проблеми «Збільшення рівня мертвородів»)

Експрес-оцінка ефективності управління відтворенням у Вашому господарстві

Питання
Оберіть варіант відповіді
1
Який рівень осіменіння корів за попередні 12 міс?
2
Середній рівень заплідненості корів за рік?
3
Який коефіцієнт тільності (pregnancy rate) за попередні 12 міс?
4
Який вік першого осіменіння телиць?
5
Заплідненість після першого осіменіння телиць?
6
Який відсоток тільних тварин в стаді?
7
Який відсоток абортів у стаді?
8
Який відсоток мертвородів у первісток?
9
Який відсоток тварин неплідних після 200 дня лактації у вас на фермі?
10
Чи є у вас на фермі система мотивації персоналу зайнятого в процесі відтворення?
Ваш результат: 40 балів. Статус: Розвинений
Рекомендація

На кожному рівні зрілості є можливості до вдосконалення та підвищення ефективності процесів. Використовуючи елементи РМ та консультаційну підтримку команди Ви можете сформувати цільовий рівень та його критерії (чого ми хочемо досягти) і дорожню карту / план впровадження (що потрібно зробити та коли, щоб досягти визначених цілей в розвитку процесів управління відтворенням).

Ваш результат: 40 балів. Статус: В розвитку
Рекомендація

На кожному рівні зрілості є можливості до вдосконалення та підвищення ефективності процесів. Використовуючи елементи РМ та консультаційну підтримку команди Ви можете сформувати цільовий рівень та його критерії (чого ми хочемо досягти) і дорожню карту / план впровадження (що потрібно зробити та коли, щоб досягти визначених цілей в розвитку процесів управління відтворенням).

Ваш результат: 40 балів. Статус: Базовий
Рекомендація

На кожному рівні зрілості є можливості до вдосконалення та підвищення ефективності процесів. Використовуючи елементи РМ та консультаційну підтримку команди Ви можете сформувати цільовий рівень та його критерії (чого ми хочемо досягти) і дорожню карту / план впровадження (що потрібно зробити та коли, щоб досягти визначених цілей в розвитку процесів управління відтворенням).

Консультація

Базавлук Микола
Базавлук Микола
Сервісний ветеринарний лікар Центру Ветеринарного Обслуговування (Полтава-Чернігів). 11 років ветеринарної практики.
Консультація

Консультація

Когут Сергій
Когут Сергій
Сервісний ветеринарний лікар Центру Ветеринарного Обслуговування (Центр). 12 років ветеринарної практики.
Консультація

Консультація

Караван Антоніна
Караван Антоніна
Сервісний ветеринарний лікар Центру Ветеринарного Обслуговування (Хмельницький). 13 років ветеринарної практики.
Консультація