Управління персоналом

 

 

Місія – формування мотивованої, залученої команди однодумців, що працює на результат та розвиток.  

Чітка всім зрозуміла організаційна структура, розподіл повноважень та відповідальності, установка цілей, мотивація, професійний ріст та розвиток персоналу. 

Як результат: підвищення рівня компетенцій, залученості персоналу та  продуктивності праці (через оптимізацію та регламентацію процесів і оптимізацію персоналу)

Що дозволяє досягнути впровадження елементів референтної моделі процесу управління персоналом?

 • Визначити цілі та задачі процесу управління персоналом
 • Визначити складові та критерії оцінки елементів ефективності управління персоналом
 • Формалізувати організаційну структуру та розподіл відповідальності 
 • Визначити компетенції необхідні для ефективного здійснення ключових процесів на фермі 
 • Запровадити ключові елементи управління персоналом такі як оцінка та мотивація персоналу
 • Оцінювати та аналізувати залученість персоналу

Як результат:

 • розуміння профілю ефективної команди та кожного працівника
 • підвищення рівня відповідальності 
 • підвищення рівня компетенцій та професійності персоналу
 • забезпечення особистісного росту
 • підвищення продуктивності праці
 • мотивована, ефективна команда націлена на результат

Що є в референтній моделі?

 1. Політики
 2. Регламенти бізнес-процесів
  • Встановлення цілей для персоналу
  • Оцінювання персоналу та визначення винагороди
 3. КПЕ та метрики
 4. Референтні організаційні структури та розподіл відповідальності по бізнес-процесах (організаційна структура та матриця RACI):
 5. Словники компетенцій за ключовими БП:
  • Управління комфортом
  • Управління відтворенням
  • Управління здоров’ям
  • Управління годівлею
  • Доїння та зберігання молока
  • Управління розведенням
 6. Методичні рекомендації
 7. Приклади практичного застосування елементів референтної моделі:
  • Профілі посад (приклади)
  • Форма зворотного зв’язку (приклад)
  • Приклад детального розподілу функцій в бізнес-процесах по організаційній структурі (детальна матриця RACI)

Інформація по ключових проблемах процесу управління персоналом

 1. Організаційне планування та аналіз організаційної структури не є елементом процесів планування – призводить до неоптимальної чисельності персоналу, неякісного виконання процесів, необґрунтованих витрат на персонал або невідповідного рівня винагороди та негативно впливає на мотивацію (РМ: див. РБП 1.2.20. «Планування організаційної структури та персоналу», див. приклади організаційних структур та матриць розподілу ролей та повноважень RACI)
 2. Рівень компетенцій персоналу не відповідає займаним посадам  - неможливість досягнення цілей діяльності, неякісне виконання процесів, необґрунтовані витрати на персонал (РМ: див. Словники компетенцій по ключових процесах, Профілі посад, Карти ефективності)
 3. Відсутня система оцінки персоналу (як взаємозв'язаних процесів: постановки комплексних цілей (КПЕ, професійного та персонального розвитку), моніторингу, періодичної оцінки, що впливає на мотивацію, кар’єрний та / чи професійний ріст) (РМ: див. Підходи та інструменти оцінки персоналу, РБП 11.4. «Мотивація та оцінка персоналу: 11.4.1. «Встановлення цілей», 11.4.2. «Оцінка персоналу та визначення винагороди»,  Словники компетенцій, Профілі посад, Карти ефективності, Анкети)
 4. Відсутність розуміння  очікуваних результатів роботи кожним конкретним працівником -  призводить до розмивання  / перекладання відповідальності, неможливість планування робочого дня, тижня, місяця, неможливості оцінити роботу персоналу, демотивації та зниження рівня  залученості та лояльності персоналу  (РМ: РБП 11.4. «Мотивація та оцінка персоналу: 11.4.1. «Встановлення цілей», 11.4.2. «Оцінка персоналу та визначення винагороди»,  Словники компетенцій, Профілі посад, Карти ефективності, Форма зворотного зв’язку (приклад)
 5. Низька продуктивність праці -  наслідком усіх вище перелічених  проблем, а також слабкої організації (менеджменту), механізації та автоматизації ключових процесів ферми є низька продуктивність праці, що призводить до невиправданих витрат на оплату праці та зниження доходу і прибутку ферми

Експрес-оцінка ефективності управління персоналом у Вашому господарстві

Питання
Оберіть варіант відповіді
1
На скільки відповідає рівень заробітної плати на фермі ринковому? 
2
Яка продуктивність праці на фермі (реалізовано молока в рік, кг / середньосписочна кількість працівників ферми в еквіваленті повної зайнятості, чол.)​
3
Чи можете Ви чітко вказати відповідальну особу за кожен бізнес процес на фермі, чи зафіксована дана відповідальність у внутрішніх нормативних документах
4
Чи можете Ви чітко сказати які результати роботи від вас очікуються і чи оцифровані вони?
5
Як часто Ви спілкуєтесь із своїми підлеглими про їх результати роботи та їх розвиток (професійний, особистісний)?​
6
Чи є на фермі всі необхідні протоколи / стандартні операційні процедури роботи по ключових бізнес процесах і чи розміщені вони у видних та доступних місцях для персоналу?​
7
Чи знаєте Ви свої можливості кар’єрного та професійного росту на підприємстві
8
Чи знає Ви перелік ключових персональних якостей яким має відповідати спеціаліст на фермі / портрет члена команди, чи зафіксовані вони в документах?​
9
Чи є у вас на фермі процедури / система періодичної оцінки персоналу (оцінка професійних та особистісних компетенцій)?
10
Чи маєте Ви можливість регулярно навчатися / підвищувати кваліфікацію?​
Ваш результат: 40 балів. Статус: Розвинений
Рекомендація

На кожному рівні зрілості є можливості до вдосконалення та підвищення ефективності процесів.​ Використовуючи елементи РМ та консультаційну підтримку команди Ви можете сформувати цільовий рівень та його критерії (чого ми хочемо досягти) і дорожню карту / план впровадження (що потрібно зробити та коли, щоб досягти визначених цілей в розвитку процесів управління персоналом).

Ваш результат: 40 балів. Статус: В розвитку
Рекомендація

На кожному рівні зрілості є можливості до вдосконалення та підвищення ефективності процесів.​ Використовуючи елементи РМ та консультаційну підтримку команди Ви можете сформувати цільовий рівень та його критерії (чого ми хочемо досягти) і дорожню карту / план впровадження (що потрібно зробити та коли, щоб досягти визначених цілей в розвитку процесів управління персоналом).

Ваш результат: 40 балів. Статус: Базовий
Рекомендація

На кожному рівні зрілості є можливості до вдосконалення та підвищення ефективності процесів.​ Використовуючи елементи РМ та консультаційну підтримку команди Ви можете сформувати цільовий рівень та його критерії (чого ми хочемо досягти) і дорожню карту / план впровадження (що потрібно зробити та коли, щоб досягти визначених цілей в розвитку процесів управління персоналом).

Калькулятор резервів підвищення продуктивності праці
вентиляторами.

Продуктивність праці (кількість проданого за рік молока на 1 -го працівника ферми) на вашій фермі, тис.кг
Середня заробітна плата 1 працівника ферми, грн в місяць + податки та платежі на зарплату
Середньоспискова чисельність працівників на фермі за рік
Ціна молока (середня за рік), грн/кг


Метрики:

Продуктивність праці (кількість проданого за рік молока на 1 -го працівника ферми), тис.кг:
лідуюча прктика в світі
480
лідуюча прктика в країні
280
Різниця в чисельності від:
лідуюча практика в світі
15,8
лідуюча практика в країні
10,678571

Скільки втрачає ферма від низької продуктивності праці
(по витратах на персонал) в порівнянні з:

лідуюча практика в світі, тис.грн в рік
948,75
лідуюча прктика в країні, тис.грн в рік
640,71429

Скільки втрачає ферма від низької продуктивності праці
(по кількості молока) в порівнянні з:

лідуюча прктика в світі, тис.грн в рік
91080
лідуюча прктика в країні, тис.грн в рік
35880

Консультація

Олександр Назарко
Олександр Назарко
Керівник департаменту Управління активами молочно-товарних ферм.
6 років практичної діяльності
Консультація

Консультація

Олександр Назарко
Тимченко Денис
Консультант з управління молочно-товарними фермами КЦ АВМ. 14 років практичної діяльності.
Консультація
haber
news
blog