Управління комфортом та інфраструктурою

 

Місія - забезпечити сприятливі умови утримання худоби молочного напрямку, зменшення
негативного впливу соціальних, екологічних, фізіологічних стрес-факторів.

Що дозволяє досягти впровадження елементів референтної моделі з процесу управління комфортом та інфраструктурою?

 • Визначити цілі та ключові контрольні точки процесу комфорту
 • Визначити критерії оцінки елементів ефективності комфорту
 • Здійснювати періодичну оцінку ефективності комфорту відповідно регламенту
 • Здійснити розподіл повноважень та відповідальності по кожному підпроцесу
 • Застосовувати проактивний підхід до вирішення проблем комфорту тварин,
 • шукати, аналізувати та усувати першопричини, завчасно запобігати виникненню
 • майбутніх проблем

Як результат:

 • підвищення (підтримання) рівня продуктивності
 • ефективна профілактика захворюваності
 • зростання рівня конверсії корми
 • ефективна профілактика кульгавості
 • мінімізація вимушеного вибуття тварин
 • зростання рівня відтворення

Що є в референтній моделі?

 1. Політики
  • Політика щодо управління комфортом та інфраструктурою
  • Політика щодо управління комфортом ремонтного молодняку
 2. Регламенти бізнес-процесів
 3. Стандартні операційні процедури (СОПи)
 4. Протоколи вирішення проблем
 5. КПЕ та метрики

Інформація по ключових проблемах комфорту

Недостатній час відпочинку лактуючих корів – призводить до зниження продуктивності, зростання рівня кульгавості. Кожна додаткова година лежання понад 9 годин додатково забезпечує 0,9 - 1,6 л молока за рахунок підвищеної на 30% циркуляції крові через вим’я.

Детальніше див. Протокол вирішення проблем «Кількість відпочиваючих корів менше нормативу»

Тепловий стрес лактуючих корів – зростання температурно-вологісного індексу на одиницю призводить до падіння продуктивності до 0,320 кг на добу.

Детальніше див. Протокол вирішення проблем «Частота дихання корів вище норми»

Тепловий стрес сухостійних корів - використання розприскувачів та вентиляторів під час сухостійного періоду забезпечує додаткову продуктивність у наступній лактації до +3,5 кг на добу та більшу вагу при народженні телят до +2,6 кг, та, отже, і вищу пожиттєву продуктивність майбутніх корів. Детальніше  див.  Протокол вирішення проблем «Частота дихання корів вище норми»

Підвищений рівень бруду у загонах для лактуючих корів – за підрахунками, 10-20 см бруду загоні може зменшити споживання корму на 8-15 %, зменшити щоденний приріст на 14 % і знизити конверсію корму на 13 % (кожен сантиметр бруду зменшує споживання сухої речовини на 1%, та, як наслідок, зниження продуктивності корів). Детальніше див. Протокол вирішення проблем «Бал оцінки чистоти корів вище КПЕ»

Обмежений доступ лактуючих корів до води - якщо вода обмежує споживання корму на рівні 0,5 кг сухої речовини в день, то це призводить до скорочення надоїв на 1 літр в день. Детальніше див. Протокол вирішення проблем «Падіння обсягів молока більше 5%»

Експрес-оцінка ефективності управління комфортом в вашому господарстві

 

Питання Бал
1
Чи є загальне розміщення інфраструктури простим, логічним, зі зручним оптимальним рухом (техніки, тварин, кормів тощо) по всій території?
2
Чи дозволяє наявна інфраструктура групувати та розміщувати ремонтний молодняк в належних умовах без перевантаження?
3
Чи достатньо фронту годівлі на одну корову для запобігання проявів домінування біля кормового столу?
4
Чи є мінімум 9 см фронту напування на одну корову (при груповому утриманні)?
5
Чи всі корови забезпечені стійломісцями (відсутнє перевантаження стійл)?
6
Чи забезпечують параметри стійла зручне лягання, лежання, вставання корів?
7
Чи спостерігається надмірне накопичення бруду та сечі у місцях утримання тварин?
8
Чи є достатньо чистими корови (відсутній бруд на кінцівках та боках)?
9
Чи є достатньо чистим вим’я корів?
10
Чи є запаси підстилки достатніми (власні та куповані)?
11
Чи є свіжа підстилка сухою, без ознак прілості та забруднення?
12
Чи є слизькими місця руху тварин та випадки їх травмування в результаті падіння?
13
Чи відсутній запах аміаку та надмірна вологість у тваринницьких приміщеннях?
14
Чи облаштована зона утримання лактуючих корів системою охолодження (у місцях відпочинку та годівлі)?
15
Чи облаштована зона утримання сухостійних та новотільних (до 21-го дня після отелу) корів, нетелів за 2 місяці до отелу системою охолодження (місця відпочинку та годівлі)?
16
Чи є втрати молока під час теплового стресу менше 1 л?
Рівень: Розвинений
Рекомендація: Комфорту корів приділяється достатньо уваги, своєчасно проводяться коригуючі дії, що дозволяє одержати оптимальний результат. Можуть потребувати впровадження політик, регламентів процесів, окремих СОПів, протоколів вирішення проблем для стандартизації та забезпечення високого рівня менеджменту комфорту.
Рівень: В розвитку
Рекомендація: Процес управління комфортом потребує додаткового покращення по ключових аспектах, постійного моніторингу ключових показників ефективності комфорту, закріплення обов'язків з контролю комфорту за відповідальними особами. Рекомендуємо комплексну діагностику процесу управління комфортом та інфраструктурою, щоб виявити можливості для покращення. Ця діагностика включатиме деталізацію процесу управління комфорту за 10 напрямами (правила та цілі щодо комфорту тварин, управління вентиляцією, управління освітленням, управління підстилкою, управління гноєм, ТО та ремонти інфраструктури, технологія, персонал, дані та інформаційні технології , управління ефективністю), кожний з яких оцінюється за 5 рівнями зрілості: базовий, в розвитку, розвинений, прогресивний, лідуючий
Рівень: Базовий
Рекомендація: Процес управління комфортом потребує докорінного покращення. Рекомендуємо комплексну діагностику процесу управління комфортом та інфраструктурою, щоб виявити можливості для покращення. Ця діагностика включатиме деталізацію процесу управління комфорту за 10 напрямами (правила та цілі щодо комфорту тварин, управління венртиляцією, управління освітленням, управління підстилкою, управління гноєм, ТО та ремонти інфраструктури, технологія, персонал, дані та інформаційні технології , управління ефективністю), кожний з яких оцінюється за 5 рівнями зрілості: базовий, в розвитку, розвинений, прогресивний, лідуючий
Заповніть форму для коректної оцінки

Калькулятор: Оцінка економічної доцільності облаштування циркуляційними
вентиляторами.

Тривалість теплового стресу
днів
90
Кількість вентиляторів
шт.
18
Вартість 1 вентилятора включно з витратами по встановленню
дол
625
Капіталовкладення в облаштування циркуляційних вентиляторів
дол
11, 250
Кількість стійломісць/голів стада
гол
Енергоспоживання одного вентилятора
кВт/год
0,55
Кількість годин використання протягом доби під час теплового стресу
год
24
Енергоспоживання після переобладнання
кВт*год/рік
21, 384
Збільшення споживання електроенергії
кВт*год/рік
21, 384
Вартість електроенергії
дол/кВт*год
Витрати на збільшення споживання електроенергії
дол/рік
3635
Середні поточні втрати надоїв на лактуючу корову на добу
л/гол/добу
2, 00
Поточні втрати надоїв на стадо на добу
л/добу
400, 00
Поточні втрати надоїв на стадо на рік
л/рік
36, 000
Вартість реалізації молока
дол/л
Вартість поточних втрат молока на стадо в рік
дол/рік
13 320
Відсоток корів, які потребуватимуть повторного осіменіння внаслідок дії теплового стресу
%
35
Збільшення сервіс-періоду на статевий цикл корови
діб
21
Недоотримання молока з причини збільшення сервіс-періоду, літрів на 1 корову на добу
л/гол/добу
2,00
Недоотримано молока на 1 корову від збільшення сервіс-періоду, всього
дол/рік
16
Втрати від збільшення сервіс-періоду
дол/рік
1, 088

Ключові показники проекту

Тривалість проекту
(років)
10
Загальні капітальні інвестиції
(дол)
11 250
Середній річний прибуток
(дол)
83 256
Період окупності (повного повернення інвестицій)
років
1

Консультація

Лілія Іваноглу
Лілія Іваноглу
Консультант у сфері молочного тваринництва, експерт із годівлі ВРХ та управління МТФ.
30 років практичної діяльності
Консультація

Консультація

Олександр Назарко
Олександр Назарко
Керівник департаменту Управління активами молочно-товарних ферм.
6 років практичної діяльності
Консультація