Реконструкція та будівництво об’єктів молочної ферми

 

Місія - забезпечити високу якість та ефективність реконструкції/будівництва інфраструктурних об’єктів молочної ферми згідно з законодавством, нормативами, світовими кращими практиками.

Що дозволяє досягти впровадження елементів референтної моделі з реконструкції та будівництва об’єктів молочної ферми?

 • Визначити цілі та ключові контрольні точки процесу реконструкції та будівництва об’єктів молочної ферми
 • Дотримуватись відповідності екологічним, будівельним нормам, ветеринарно-санітарному і епізоотичному благополуччю тварин, запобігаючи виникненню проблем у майбутньому.
 • Застосовувати проактивний підхід до вирішення проблем комфорту тварин під час модернізації існуючих типових пострадянських інфраструктурних об’єктів через ефективні інженерні рішення, які включають в себе креслення, опис інженерного рішення, калькуляцію бюджету будівництва та реконструкції, графіка виконання робіт. 
 • Застосовувати проактивний підхід до розміщення інфраструктурних об’єктів з метою оптимізації логістичних витрат на переміщення кормів, худоби, відходів.
 • Спроектувати ефективну дренажну систему ферми з роздільним відведенням чистих та брудних стоків з подальшою їх утилізацією.
 • Забезпечити потужності для зберігання та утилізації гною протягом запланованого періоду

Як результат:

 • підвищення (підтримання) рівня продуктивності
 • ефективна профілактика захворюваності 
 • зростання рівня конверсії корму
 • ефективна профілактика кульгавості
 • мінімізація вимушеного вибуття тварин
 • зростання рівня відтворення
 • мінімізація псування, усадки через погодні умови, втрати енергії під час зберігання, приготування та роздачі кормів

Що є в референтній моделі?

 1. Реконструкція тваринницького приміщення для лактуючих корів
 2. Перепланування та реконструкція тваринницьких приміщень для сухостійних корів
 3. Реконструкція тваринницького приміщення для телиць старшого віку
 4. Реконструкція тваринницького приміщення для телиць старшого віку/ ремонтних телиць до 12 міс.
 5. Перепланування міць утримання молочних телят
 6. Перепланування доїльної зони
 7. Перепроектування місця по роботі з тваринами (зони обробки, розчистки ратиць, масових ветеринарних обробок)
 8. Організація дренажу
 9. Перепроектування Кормового центру

Інформація по ключових проблемах пострадянських інфраструктурних об’єктів молочної ферми:

 • Невідповідність довжини стійл вазі (розмірам) корів, нахилу та стану поверхні стійла, що може впливати на безперешкодне вставання та лягання.
 • Обмежений доступ до кормів через неправильне облаштування кормового столу
 • Невідповідна організація повітрозаміни та охолодження
 • Недостатній рівень освітленості та тривалості фотоперіоду
 • Прив’язне утримання ремонтного молодняка
 • Недостатні площі відпочинку у приміщеннях з прив’язним/ безприв’язним утриманням з розрахунку на 1 тварину
 • Недостатні загальні площі утримання у відкритих загонах з розрахунку на 1 тварину
 • Недостатні площі відпочинку із захистом від несприятливих погодних умов у відкритих загонах з розрахунку на 1 тварину
 • Ширина кормостійлових та стійлових алей менше нормативу у приміщеннях з безприв’язним утриманням
 • Недостатність механічного зчеплення (наявність ковзання) тварин з підлогою
 • Час перебування тварин за межами загону без доступу до корму та місць відпочинку перевищує одну годину (під час кожного доїння, ветеринарної обробки тощо)
 • Псування, усадка через погодні умови, втрата енергії під час зберігання, приготування та роздачі кормів

Калькулятор: Експрес-оцінка стану управління інфраструктурними об'єктами у Вашому господарстві

Капіталовкладення для переобладнання освітлення
дол
3600
Кількість стойломісць/голів стада
гол
Енергоспоживання після переобладнання
кВт*год/рік
28032
Вартість електроенергії
дол/кВе*год
Загальні витрати на електроенергію
дол/рік
5046
Рівень додаткового зростання надоїв
%
1,50%
Надої молока поточні на голову на добу
л/гол/добу
27,0
Додаткове молоко на голову на добу
л/гол/добу
0,41
Додаткове молоко на стадо на рік
л/стадо/рік
29565
Вартість реалізації молока
дол/л
Додатковий дохід від реалізації молока
дол/л
10939

Ключові показники проекту

Ставка дисконтування
%
18%
Тривалість проекту
років
5
Загальні капітальні інвестиції
(дол)
3600
Середній річний прибуток
(дол)
17691
Період окупності (повного повернення інвестицій)
(дол)
3600
Чистий дохід проекту (сальдо грошового потоку), NV
(дол)
25866
Бухгалтерська (облікова) норма прибутку, ARR
%
86%
Період окупності (повного повернення інвестицій), РВ
років
1
Внутрішня норма прибутку (IRR)
%
162%
Чиста поточна вартість (NPV)
(дол)
14829
Дисконтований період окупності (DPB)
років
1

Експрес-оцінка ефективності управління інфраструктурними об'єктами у Вашому господарстві. Надайте відповіді на 10 питань:

Питання Бал
1
Чи є загальне розміщення інфраструктури простим, логічним, зі зручним оптимальним рухом (техніки, тварин, кормів тощо) по всій території?
2
Чи дозволяє наявне розміщення інфраструктури легко та безпечно групувати корів у необхідні групи та розміщувати їх?
3
Чи дозволяє наявне розміщення інфраструктури вести легке спостереження за всіма коровами?
4
Чи є об'єм повітря всередині тваринницького приміщення не менше 35 кубічних метрів на корову?
5
Чи є відстань від місця утримання корів до/ з доїльної зали меншим 350 метрів в один бік?
6
Чи є площа накопичувача щонайменше 1,9 квадратні метри на корову?
7
Чи розташовуються ванни для обробки ратиць в окремому проході від галереї руху до/з доїльної зали?
8
Чи є зручним розташування зон роботи з тваринами (розчистки ратиць, труба пальпації)?
9
Чи є вентиляція в тваринницькому приміщенні достатньою (відсутні запах аміаку та надмірна вологість)?
10
Чи є освітлення достатнім в корівнику протягом 16 годин для лактуючих корів?
11
Чи знаходяться тваринницькі приміщення, обладнання у належному стані (чи своєчасно проводяться технічне обслуговування та ремонти)?
12
Чи завжди існує альтернативний шлях виходу для корів без жодних тупикових проходів?
13
Чи забезпечують місця зберігання підстилку в сухому та чистому місці під дахом/ накриттям?
14
Чи компактно розташовані місця зберігання компонентів загально-змішаного раціону (концентратів, грубих кормів)?
15
Чи організовано достатній дренаж та водовідведення на території ферми?
16
Чи організовано місця зберігання гною за територією ферми?
Рівень: Розвинений
Рекомендація: Розташування та обладнання інфраструктурних об'єктів ферми є центром уваги керівництва. Існує розуміння їх впливу на якісне виконання технологічних операцій та на результати діяльності ферми. Створення нових інфраструктурних об'єктів здійснюється на основі залучення спеціалізованих інжинірингових компаній.
Рівень: В розвитку
Рекомендація: Існує розуміння впливу розташування та обладнання інфраструктурних об'єктів ферми на якісне виконання технологічних операцій. Створення нових інфраструктурних об'єктів здійснюється на виходячи з бачення та досвіду керівництва ферми.
Рівень: Базовий
Рекомендація: Процес управління інфраструктурою потребує докорінного покращення. Рекомендуємо комплексну діагностику процесу управління комфортом та інфраструктурою, щоб виявити можливості для покращення. Ця діагностика включатиме деталізацію за напрямами (оцінка логістики, управління вентиляцією, управління освітленням, управління гноєм, ТО та ремонти інфраструктурних об'єктів).
Заповніть форму для коректної оцінки
haber
news
blog