Управління годівлею

 

 

Що дозволяє досягнути впровадження елементів референтній моделі процесу управління годівлею?

 • Визначити цілі та ключові контрольні точки процесу годівлі
 • Визначити критерії оцінки збалансованості раціонів
 • Здійснювати періодичну оцінку ефективності годівлі
 • Чітко розподілити повноваження та налагодити ефективну взаємодію між:
  1. Відповідальними за годівлю  
  2. Відповідальними за здоров’я та відтворення стада  
  3. Відповідальними за вирощування та заготівлю кормів
 • Застосовувати проактивний підхід до вирішення проблем годівлі стада, в тому числі зниження продуктивності, заготстрення проблем післяотельного періоду тощо, шукати, аналізувати та усувати першопричини, а не реагувати на проблеми по факту виникнення

Як результат: 

 • підвищення рівня продуктивності,
 • оптимізація витрат кормів на кг молока, 
 • ефективна профілактика метаболічних порушень в стаді 
 • мінімізація вимушеного вибуття новотільних корів

Що є в референтній моделі?

 1. Політики
 2. Регламенти бізнес-процесів
 3. Стандартні операційні процедури (СОПи)
 4. Протоколи вирішення проблем
 5. КПЕ та метрики

 

Інформація по ключових проблемах післяотельного періоду, пов’язаних з порушеннями годівлі

Підвищений ризик субклінічної гіпокальцемії у новотільних корів – призводить до загострення багатьох проблем післяотельного періоду (кетозу, затримкам плаценти, зміщенням сичуга, ендометритам). На відміну від клінічної гіпокальцемії, частота якої як правило не перевищує 2-3%, субклінічна гіпокальцемія може вражати понад 50% новотільних корів. Прямі та непрямі збитки від субклінічної гіпокальцемії оцінюються на рівні 125 $ на корову в рік. Детальніше див. Протокол вирішення проблем «Підвищений ризик гіпокальцемії у новотільних корів»

Підвищений ризик кетозу у новотільних корів – Збільшує відсоток вимушеного вибуття тварин із стада, в тому числі вибуття новотільних корів до 60 дня лактації. Знижує імунітет та сприяє підвищеному ризику виникнення інфекційних хвороб в стаді. Унеможливлює проведення повноцінного роздою та досягнення пікової продуктивності, що не дозволяє більш повно реалізувати генетичний потенціал стада. Погіршує процес відновлення відтворної здатності корови після отелення. Прямі і непрямі втрати кожного випадку кетозу оцінюютсья на рівні 126 $ на корову в рік. Детальніше див. Протокол вирішення проблем «Підвищений ризик кетозу у новотільних корів»

Підвищений ризик субклінічного ацидозу рубця у корів  - призводить до загострення інших проблем із здоров’ям стада, зокрема кетозу, через зниження споживання сухої речовини в транзитний періоду; є одним із факторів зниження жирності молока зниження жирності молока (на 0,3%) та вмісту білку в молоці (на 0,12%), що,  в свою чергу, зменшує закупівельну ціну на молоко, також є однім із головних чинників ламініту через погіршення якості копитного рогу. Прямі і непрямі втрати від ацидозу оцінюються на рівні 400 $ на корову в рік. Детальніше див. Протокол вирішення проблем «Підвищений ризик ацидозу рубця у корів»

Порахуйте вартість проблем післяотельного періоду, пов’язаного з годівлею, на Вашій фермі!

Калькулятор економічних втрат

Частота  проблем %, від отелень Вартість 1 випадку* Загальна вартість $ % в структурі втрат
Субклінічна гіпокальцемія
%
125
56 250
-
Кетоз
%
126
18 900
-
Затримка плаценти
%
235
23 500
-
Парез
%
247
4 940
-
Зміщення сичуга
%
707
7 070
-
Метрит
%
215
53 750
-
Клінічний мастит
%
378
7 576
-
Субклінічний ацидоз рубця
%
400
40 000
-


* Liang D. et al. Estimating US dairy clinical disease costs with a stochastic simulation model, J. Dairy Sci. volume 100, issue 2, 2017, P1472-1486

McArt J.A.A. et al. Hyperketonemia in early lactation dairy cattle: a deterministic estimate of component and total cost per case. J. Dairy Sci. 2015 Mar;98(3):2043-54. doi: 10.3168/jds.2014-8740. Epub 2015 Jan 23.

Oetzel G.R. An update on hypocalcemia on dairy farms.

Abdela N. . Sub-acute Ruminal Acidosis (SARA) and its Consequence in Dairy Cattle: A Review of Past and Recent Research at Global Prospective. Achievements in the Life Sciences Volume 10, Issue 2, December 2016, Pages 187-196

Експрес-оцінка ефективності управління годівлею в вашому господарстві. Надайте відповіді на 10 питань:

Питання
Оберіть варіант відповіді
1
Як часто проводиться лабораторне дослідження якості кормів?
2
Як часто проводиться моніторинг споживання сухої речовини?
3
Яка середня похибка завантаження інгредієнтів при приготуванні раціону лактуючих корів?
4
Наскільки якісно проводиться попереднє подрібнення соломи?
5
Скільки концентратів витрачається на кг одержаного молока (в фізичній вазі)?
6
Який середній рівень вимушеного вибуття новотільних корів впродовж перших 60 днів лактації (% від отелених корів)
7
Який рівень сечовини в молоці?
8
Який рівень Са в крові новотільних корів в перші 48 годин після отелення, ммоль/л?
9
Який середній рівень конверсії корму (кг молока в базисі/кг сухої речовини)?
10
Який % корів, із числа тих, що лежать, жують жуйку за 2 години після роздавання корму?
Ваш результат: 40 балів. Статус: Розвинений
Рекомендація

Відслідковуються ключові показники ефективності годівлі та своєчасно проводяться коригуючі дії, що дозволяє одержати оптимальний результат. Можуть потребувати впровадження регламенти процесів, які демонструють взаємозв’язок між суміжними процесами (наприклад управління здоров’ям і годівля). Рекомендуємо періодично (раз в 2-3 роки) проводити зовнішню оцінку, комплексну діагностику процесу управління годівлею, щоб виявити можливості для покращення.

Ваш результат: 40 балів. Статус: В розвитку
Рекомендація

Відслідковується лише частина ключових показників ефективності годівлі, проте коригуючі дії проводяться не своєчасно, що не дозволяє одержати оптимальний результат. Не достатньо проактивний підхід до вирішення проблем. Часто відбуваються коливання надою, вмісту жиру та білку в молоці, або раптові спалахи метаболічних хвороб у новотільних корів. Рекомендуємо провести комплексну діагностику процесу управління годівлею з метою виявлення ключових неефективностей та можливостей для покращення.

Ваш результат: 40 балів. Статус: Базовий
Рекомендація

Процес годівлі не формалізований, не відслідковуються ключові показники ефективності. Ферма не досягає цільових показників за продуктивністю. Управління годівлею потребує докорінного покращення. Рекомендуємо провести комплексну діагностику процесу управління годівлею з метою виявлення усіх неефективностей, виявлення можливостей для покращення, приоритизації ініціатив та оцінки економічного ефекту від їх впровадження