Вирощування молодняка

 

Що дозволяє досягнути впровадження елементів референтної моделі процесу управління вирощуванням молодняку? 

 1. Визначити цілі та ключові контрольні точки управління процесом вирощування молодняку 
 2. Визначити ключові показники ефективності вирощування молодняку 
 3. Чітко розподілити повноваження та налагодити ефективну взаємодію між: 
  • Відповідальними за управління здоров’ям 
  • Відповідальними за годівлю 
  • Відповідальними за управління фермою  
 4. Застосовувати проактивний підхід до вирішення проблем пов’язаних із вирощуванням молодняку, шукати, аналізувати та усувати першопричини їх виникнення, а не реагувати на проблеми по факту виникнення.  

Як результат: 

 • Зростання ефективності вирощування молодняку  
 • Зменшення вимушеного вибуття первісток, подовження строку господарського використання корів  
 • Підвищення молочної продуктивності стада за рахунок більш повної реалізації генетичного потенціалу тварин 

Що є в референтній моделі?

 1. Політики
  • Політика щодо вирощування молодняку
 2. Регламенти бізнес процесів
 3. Стандартні операційні процедури (СОПи) 
 4. Протоколи вирішення проблем 
 5. КПЕ та метрики

Інформація по ключових проблемах вирощування молодняку

Серед ключових проблем, пов’язаних із вирощуванням молодняку, варто відмітити наступні: 

1. Висока захворюваність телят на діарею та респіраторні хвороби в молочний період є найбільш розповсюдженою проблемою вирощування молодняка, частота якої часто далеко перевищує 50% від кількості народжених телят. Окрім дотримання процедури випоювання молоком, виконання протоколів вакцінації та лікування, захворюваність телят в молочний період значною мірою визначається ефективністю пасивної імунізації телят через випоювання достатньої кількості імуноглобулінів з молозивом в перші години після народження. Сучасними дослідженнями на великому масиві поголів’я молодняку в США (Abuelo et al, 2021*)  доведено, що телиці, які перехворіли в молочний період на діарею, мають на 325 кг знижену молочну продуктивність по першій лактації. 

2. Знижена інтенсивність росту телят в транзитний післямолочний періоди вирощування.  Досить типовою картиною для багатьох ферм є істотне зниження середньодобових приростів телят та загострення розладів травлення в період після відлучення від молока і до досягнення 6-місячного віку, в так званий транзитний післямолочний періиод вирощування. Головною причиною є недостатня адаптація мікрофлори кишечнику до безмолочного періоду вирощування, спровокована з одного боку, порушенням процедури відлучення від молока, з іншого боку – не збалансованим раціоном телят транзитного післямолочного періоду. Необхідно пом’ятати, що інтенсивність росту телят в молочний і в транзитний післямолочний періоди має ефект метаболічного програмування – пролонгований вплив на здоров’я, молочну продуктивність та відтворну здатність майбутньої первістки. Численними дослідженнями доведено, що кожні додаткові 100 г середньодобового приросту від народження до 6-місячного віку сприяють підвищенню молочної продуктивності первістки на 150 кг молока.

3. Осіменіння телиць в неоптимальні терміни. Загальноприйнятою практикою є визначення цільових параметрів ваги і росту телиць при першому осіменінні, наприклад вага телиць має становити 55% від ваги дорослої корови. Але найчастіше ці цільові параметри встановлюються шаблонно, без урахування фактичної для даного стада ваги дорослої корови. Середню вагу дорослої корови для даного стада можна встановити лише контрольним зважуванням групи 30-40 корів по третій лактації, в проміжок з 80 по 120 дні лактації, після доїння. Саме ця цифра є головним критерієм визначення оптимальної ваги телиць при першому осіменінні.  Так, для стада із середньою вагою дорослої корови 650 кг, оптимальною вагою телиць при першому осіменінні має бути 358 кг (650 х 0,55) , а для стада з середньою вагою дорослої корови 740 кг вага телиць при першому осіменінні має бути не нижчою від 407 кг (740 х 0,55). Ігнорування фактичної ваги дорослої корови в стаді призводить до передчасного осіменіння телиць. Недобір ваги телиць при осіменінні призводить до зниження молочної продуктивності первісток, через підвищену інтенсивність компенсаторного росту первісток після отелення (до досягнення генетично зумовленої для даного стада ваги дорослої корови). Оскільки витрати енергії на приріст ваги в 8 раз перевищують витрати енергії на утворення молока (2,3 Мкал/фунт проти 0,3 Мкал/фунт), кожний додатковий кілограм приросту ваги первістки після отелення забирає до 8 кг молочної продуктивності. Наприклад, недобір ваги телиці при осіменінні на 50 кг неминуче призведе до втрат щонайменше 400 кг молока по першій лактації. Тому визначення оптимальної для даного стада зрілості телиць при першому осіменінні має велике значення. 

*Abuelo, A., F. Cullens,  L. Brester. 2021. Effect of preweaning disease on the reproductive performance and first-lactation milk production of heifers in a large dairy herd. J. Dairy Sci. 104:7008–7017 

https://www.journalofdairyscience.org/action/showPdf?pii=S0022-0302%2821%2900274-5 

Калькулятор збитків через недостатню ефективність вирощування молодняку.

Поголів'я корів, гол
Норма введення нетелів у стадо, % від поголів'я корів
%
Збереженість телиць від народження до введення в стадо, % від числа народжених телиць
%
Захворюваність телиць на діарею в період вирощування, %
%
Кількість телиць, що буде введена в стадо з числа тих, що народилися, гол
315
З них перехворіло на діарею в період вирощування, гол
126
Зменшення продуктивності первістки по першій лактації через захворюваність на діарею в період вирощування, кг
325
Втрати майбутньої молочної продуктивності, кг
40950
Закупівельна ціна молока, грн/кг
12
Очікувані збитки через недоодержання молока, грн
491400

Консультація

Базавлук Микола
Базавлук Микола
Сервісний ветеринарний лікар Центру Ветеринарного Обслуговування (Полтава-Чернігів). 11 років ветеринарної практики.
Консультація

Консультація

Когут Сергій
Когут Сергій
Сервісний ветеринарний лікар Центру Ветеринарного Обслуговування (Центр). 12 років ветеринарної практики.
Консультація

Консультація

Караван Антоніна
Караван Антоніна
Сервісний ветеринарний лікар Центру Ветеринарного Обслуговування (Хмельницький). 13 років ветеринарної практики.
Консультація