Молоко і ферма
Вплив пробіотика на основі бактерій роду Bacillus на кількість шлунково-кишкових токсикогенних бактеріальних і грибкових збудників, здоров’я та відтворення молочних корів

 

ТЕХНОЛОГІЇ. ДОСЛІДЖЕННЯ. ІННОВАЦІЇ


Інформацію надано ТОВ «ДК ФІД»

Пробіотик на основі бактерій роду Bacillus у вигляді добавки згодовувався коровам протягом 6 місяців на великій (>5000) молочній фермі на гірському заході США. На цьому виробничому майданчику спостерігались вищі від середнього показники розладів травлення і часті спорадичні випадки еюнального геморагічного синдрому. До та після згодовування добавки перевірявся стан здоров’я, рівень молочної продуктивності й мікробних популяцій.

Через 60 днів згодовування пробіотика у корів було зафіксовано менше носійство генів, пов’язаних із токсикогенними видами бактерій та грибків (E. coli, C. perfringens, Aspergillus), див. діаграми 1−3 і табл. 1. Значно зменшилась у прямій кишці кількість E. coli (16S), гена термолабільного ентеротоксину (LT), а також гена адгезивного білка інтиміну (eaeA) ентеропатогенних та ентерогеморагічних E. coli.

Кількісні показники специфічних E. coli (діаграма 1), C. Perfringen (діаграма 2) та генів Aspergillus spp. (діаграма 3)) у ректальних свабах молочних корів до та після згодовування пробіотика на основі бактерій роду Bacillus. Значення з різними літерами відрізняються р<0,05.

Після згодовування добавки кількість гена альфа-токсину C. рerfringens (cpa) значно скоротилась порівняно з вимірюваннями до згодовування добавки, а гена бета-токсину (cpb) знизилась до рівнів, які не піддаються визначенню.

Кількість гена Aspergillus (18S) також зменшилась після згодовування (р<0,05).

Згодовування пробіотика також асоціювалось із кращими показниками здоров’я стада, особливо це стосувалося зниження захворюваності на молочну лихоманку і зменшення розладів травлення, пов’язаних із годівлею (діаграми 4 і 5). Спостерігався вищий вихід молочного жиру й білка, а також загальний скоригований за вмістом енергії надій (діаграми 6 і 7).

Таблиця 1. Мікроорганізми і пов’язані з ними цільові гени, визначені методом ПЛР

МЕТОДИ

Усі показники по стаду відстежувалися за допомогою Dairy Comp 305 протягом 6 місяців до і 6 місяців з початку згодовування добавки пробіотика — з використанням щотижневої інформації про молочну продуктивність окремих корів і щомісячної інформації про стан здоров’я та захворюваність. Компонентний склад молока відстежувався щомісяця в групі корів (n=1055).

До згодовування пробіотика в групі з 40 корів взяли зразки мазків з прямої кишки (ректальні сваби), щоб визначити базові кількості маркерних і вірулентних генів бактерій і грибків. Забір зразків повторили приблизно через 60 днів з початку згодовування пробіотика на основі бактерій роду Bacillus у тих само тварин-господарів (n=37). Геномну ДНК виділяли зі свіжих ректальних свабів, оцифровували й аналізували на основі методу ПЛР для встановлення кількості цільових генів.

Умовно патогенні штами E. coli, Clostridium perfringens та Aspergillus spp. і пов’язані з ними токсини викликають низку ентеральних синдромів у жуйних тварин і можуть справляти значний негативний вплив на прибутковість виробництва (табл. 2). Додавання пробіотика на основі бактерій роду Вacillus до раціону дійних корів вело до зниження шлунково-кишкового носійства генів, які виявляються в токсикогенних видах бактерій і грибків, зменшення захворюваності на молочну лихоманку і розладів, пов’язаних із годівлею, підвищення проценту виходу молочного жиру та білка і, як результат, до збільшення скоригованого за енергією надою. Розрахункова вигода від використання пробіотика становила 1 554 984 дол./рік, або 0,26 дол./корову/день (табл. 2).

Таблиця 2. Вплив токсикогенних збудників на прибутковість виробництва молока і ефект від застосування пробіотика


ТОВ «ДК ФІД»

Тел: +38 (067) 508 68 71 — Галина Кужель

Ел.пошта: dkfeed. ltd@gmail.com


Відновлюємо роботу, щоб інформаційно підтримувати молочарів. В умовах військового стану на перший план виходять інші потреби і формуються нові запити — інформація потрібна тут і зараз. Тому всі матеріали оперативно й повністю публікуватимуться на сайті www.milkua.info. Для передплатників з певною періодичністю готуватимемо і надаватимемо ПДФ-версію кожного номера. Всі, хто захочуть мати добірку матеріалів під рукою, отримають вільний доступ до онлайн-версії.

Через труднощі з друком і доставкою паперовий варіант журналу найближчим часом не плануємо, але повернемось до нього при першій слушній нагоді.

comments powered by Disqus

Останні додані

15 трав. 2024 15:00:00

ПП «Агрофірма “Розволожжя“»

8 бер. 2024 13:00:00

ПСП «Пісківське»

26 січ. 2024 14:05:00

ТОВ «Українська молочна компанія»

26 січ. 2024 14:00:00

ТОВ «Красногірське»

4 груд. 2023 10:00:00

ТОВ «Куковицьке»

27 вер. 2023 15:15:00

СТОВ «Промінь»

30 лист. 2022 17:00:00

Категорія В

30 лист. 2022 17:00:00

Категорія D