Молоко і ферма
Нові рекомендації з годівлі молочної худоби

 

ТЕХНОЛОГІЇ. ДОСЛІДЖЕННЯ. ІННОВАЦІЇ


У попередньому номері журналу ви ознайомилися з першою частиною оновлених рекомендацій з годівлі молочних корів США — Dairy NRC 2021/NASEM 2021/Dairy v.8. У цій статті, як і обіцяли, йтиметься про решту розділів. Їх коментує професор Університету Іллінойсу (США) Майкл Хатдженс. За словами автора, його примітки досить консервативні (використовуються дані лише опублікованих досліджень), з наголосом на молочній продуктивності, ефективності та впливові на навколишнє середовище.

 

Протеїн та амінокислоти

 • Нове рівняння для прогнозування вмісту білка в молоці включає п’ять амінокислот, термін «інші амінокислоти», перетравну енергію, перетравну НДК (dNDF) і масу тіла (поправка до потреби для підтримання життєдіяльності).
 • Кожна амінокислота має однакову перетравність не розщеплюваного в рубці протеїну (RUP) та джерела амінокислотного протеїну. Модель прогнозує ефективність кожної амінокислоти в раціоні порівняно з цільовим показником. Якщо ефективність амінокислоти раціону близька до цільової або перевищує її, це може вказувати на необхідність додавати амінокислоту, оскільки амінокислоти можуть бути обмежувальним фактором молочної продуктивності.
 • Концепція перших лімітувальних амінокислот вважається неправильною (кілька комбінацій амінокислот можуть сприяти однаковому виходу молочного білка).
 • Оптимальний рівень розщеплюваного в рубці протеїну (RDP) становить 10% сухої речовини раціону при максимальному показникові 12%.
 • Точність оцінки розщеплюваного (RDP) і нерозщеплюваного (RUP), а також мікробного протеїну оновлено у бібліотеці кормів.
 • Ендогенний білок не вважається чистим джерелом амінокислот.

 

Майкл Хатдженс: «Модель розрахунку білків та амінокислот було скориговано з акцентом на вихід молочного білка. Для точнішого прогнозування використовували математичне моделювання та статистику. З практичної точки зору модель NASEM 2021 оцінює, як змінюється вихід молочного білка залежно від раціону. Якщо умови на ринку такі, що доплати за молочний білок не існує, то модель його розрахунку має меншу економічну цінність».

 

Макроелементи

 • Рекомендації ґрунтуються на засвоюваності мінералів з використанням коефіцієнта абсорбції (КА).
 • Мінімально рекомендована величина катіонно-аніонного балансу (DCAD) раціону базується на потребі в натрії, калії, хлорі та сірці. Однак оптимальна величина DCAD — це економічне рішення, а не потреба в поживності.
 • Кальцій дещо зріс, але загальні харчові потреби не зміняться. Коефіцієнт абсорбції знизився. Зрештою, чиста потреба в кальції мало змінилась.
 • Фосфор. Кормові джерела макроелемента широко доступні, ендогенні втрати менші й пов’язані з виробництвом молочного білка. Потреби у фосфорі не змінюються.
 • Магній. З огляду на коефіцієнт абсорбції скориговано співвідношення магнію й калію, знижено потребу магнію для вироблення молока, підвищено потребу в макроелементі для підтримки життєдіяльності. Загальна потреба буде вища за попередні рівні.
 • Сірка. Без змін.
 • Натрій. Норма для підтримки життєдіяльності збільшилася на 10−15 г/день, водночас потреба в ньому в період лактації знизилася на 6−12 грамів. Підтверджено, що в молоці міститься менше натрію, ніж зазначалося раніше, бо його вміст пов’язаний з маститом, а рекомендації щодо натрію під час теплового стресу було видалено. Загальна потреба буде вища за попередні рівні.
 • Калій. Без змін.
 • Хлор. Норму для підтримки життєдіяльності збільшено на 10−15 г, але потреба для вироблення молока знизилася, тому загальна потреба істотно не змінилася.

 

Майкл Хатдженс: «Значних змін у нових рекомендаціях немає. Не було включено рекомендації щодо рівня DCAD, натрію або калію в умовах теплового стресу. В деяких випадках нутриціоністи та фермери можуть контролювати рівень макроелементів на основі загальної, а не засвоюваної кількості».

 

Мікроелементи та вітаміни

 • Поправки щодо антагоністів на основі коефіцієнта доступності відсутні.
 • Фактори безпеки важливі, оскільки вимоги розраховано на середню корову. У нові рекомендації не включено фактори безпеки.
 • Сухостійні корови споживають приблизно вдвічі менше сухої речовини порівняно з дійними. Сухостійним потрібно менше міліграмів на день, ніж дійним, але концентрація мікроелементів та вітамінів вища через різницю у споживанні сухої речовини.
 • Коефіцієнт абсорбції для органічних мікроелементів не включено через обмежені дані. Крім того, він може відрізнятися залежно від продукту. Якщо в користувача є надійні дані щодо показника коефіцієнта абсорбції для певних продуктів, їх можна використати в автоматизованій програмі.
 • Кобальт. Підвищено до 0,2 ppm.
 • Мідь. Подвоєно потребу для підтримки життєдіяльності, збільшено коефіцієнт абсорбції, приблизна концентрація в раціоні для задоволення потреб у середньому становить 17 ppm для сухостійних корів та 9 ppm — для дійних.
 • Хром. Жодних рекомендацій, потрібно більше даних.
 • Йод. Включено незначні зміни щодо його кількості для виробництва базового молока (вищі рівні в молоці).
 • Марганець. Коефіцієнт абсорбції знизився з 0,75 до 0,4%. Це означає, що вміст марганцю 40 ppm в раціоні для сухостійних та 30 ppm для дійних корів має бути достатнім.
 • Селен. Без змін, оскільки дані не вказують на його недостатню кількість, а концентрація регулюється Управлінням санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA).
 • Цинк. Норму для сухостійних корів підвищили на 10% — приблизно до 28 ppm, для дійних — на 15%, до 60 ppm.
 • Вітамін A. Без змін, за винятком корів, що виробляють понад 34 кг молока на день: їм слід додавати 450 міжнародних одиниць (МО) щодня на кожні 450 г молока, що перевищують рівень 34 кг.
 • Вітамін D. Вітамін D2 має вдвічі меншу біологічну цінність порівняно з вітаміном D3. Підтримання концентрації 25-гідроксикальциферолу (проміжний продукт перетворення вітаміну D) у плазмі крові на рівні 30 нг/мл було використано для визначення потреби у вітаміні; для дійних корів вона становить 40 МО на кілограм маси.
 • Вітамін Е. Для корів раннього сухостою 1 тис. МО, для пізнього сухостою — 2 тис. МО.

 

Майкл Хатдженс: «У розділі описано значні зміни. У модель не включено поправки на антагоністи, але спеціалісти з годівлі мають їх ураховувати. Не подано рекомендацій щодо рівня DCAD, хрому, ніацину або біотину, оскільки вони необов'язкові. Однак додаткова кількість цих речовин для дійних корів може вплинути на вироблення молока та покращити їхнє здоров'я. Співвідношення мінералів не вказано. Фермерам, ветеринарам та нутриціоністам необхідно оцінити роль органічних мікроелементів, рекомендації щодо хрому та захищеного холіну».

 

Сухостійні та транзитні корови

 • Споживання сухої речовини. Рівень НДК та тижні до отелення використовуються для оцінки споживання сухої речовини, яка коливатиметься від 1,8 до 2% маси тіла. Для нетелей встановлено 88% від маси повновікових корів. В автоматизованій моделі споживання сухої речовини починає знижуватися за два тижні до отелення, поступово зменшуючись до 1,6% від маси тіла.
 • Маса теляти при народженні оцінюється на основі кількості лактацій та маси корови. Потреба в білку та енергії для плода в утробі починається через 10 днів після запліднення, зростаючи до 280-го дня, потреба в мінералах і вітамінах починається на 190-ий день. У моделі не передбачено поправки для двійні.
 • Рівень протеїну. Для раннього сухостою — 12% сирого протеїну (7,2% метаболічного), для пізнього сухостою — 13% (8,6% метаболічного), для нетелей — 14% (9,2% метаболічного протеїну) і залежно від оцінки майбутнього надою.
 • Поправки на синтез молозива не додано, але користувачам програми рекомендується враховувати потреби в поживних речовинах для його виробництва.
 • Коригування щодо захищеного в рубці метіоніну не вносилися за винятком випадків, коли це необхідно для задоволення потреби корови в амінокислотах (що впливає на імунітет, відтворення та стан печінки).

 

Майкл Хатдженс: «Плюсом є внесення поправок у споживання сухої речовини окремо для корів і нетелей. Рекомендації щодо протеїну нижчі, ніж ті, що використовувались на практиці. Потреба в поживних речовинах для вироблення молозива важлива, коли споживання сухої речовини знижується. Збільшення білка в раціоні пізнього сухостою важливе у зв’язку зі змінами в енергетичних потребах. Один з підходів полягає у зниженні НДК та підвищенні енергії за рахунок крохмалю».

 

Годівля молочних телят

 • Вимоги було повністю змінено на основі результатів досліджень молочних телят (для NRC 2001 використовували дані телят на відгодівлі).
 • Допустиму кількість енергії розраховано на основі збереженої енергії.
 • Представлено нове рівняння для відкладення/накопичення протеїну залежно від приросту маси.
 • В рекомендаціях ураховано субтропічний та помірний кліматичний вплив (холодне та спекотне середовище). Користувачі моделі повинні обирати «субтропіки», якщо температура перевищує 35 °C.
 • Для телят, яким випоюють переважно замінник молока, рекомендовано нижчий рівень кальцію; рівень фосфору знижено на 15%, рівень калію піднято (аналогічно незбираному молоку), міді — знижено на 50%, а заліза — на 15%, рівень цинку підвищено на 40%.
 • Молока або його замінника (в сухій речовині) рекомендується давати 1,5% від маси теляти (зменшує голод, стрес та сприяє благополуччю).
 • Вимоги щодо приросту вказано в таблиці 1.

 

Таблиця 1. Оновлені показники поживності в раціонах телят для різного добового приросту (Drackley, 2021)

Майкл Хатдженс: «В рекомендації було внесено чудові поправки, які відображають дані досліджень молочних телят, вплив навколишнього середовища та концентрацію поживних речовин. Високе споживання сухої речовини є важливим для економічно обґрунтованих рівнів приросту маси й одночасно стимулює споживання стартера для розвитку рубця».

 

Вирощування телиць

 • Потреби в метаболічній енергії (МЕ) визначено за результатами досліджень молочних телиць (рекомендації NRC 2001 ґрунтувалися на даних м’ясних порід).
 • Голштинська порода є референтною (не включено рекомендації по джерсейській чи іншій породі, але модель повинна підходити для маси конкретної породи).
 • У модель не включено фактори довкілля (спека, холод, швидкість вітру, шерсть чи бруд).
 • Наповнення кишечника становить 15% від маси тіла.
 • Для розрахунків використовується бал кондиції тіла 3 (без поправки на вік).
 • Приріст маси понад 1,1 кг/день може негативно вплинути на телиць.

 

Майкл Хатдженс: «Перехід на метаболічну енергію усунув необхідність у показниках загальної кількості перетравних поживних речовин та чистої енергії. Використання даних досліджень молочних телиць є плюсом. Вплив довкілля на ріст і розвиток тварин був корисним наочним прикладом в рекомендаціях NRC 2001».

 

Вода

 • Розчинні у воді мінерали не враховано як джерела мінералів, оскільки їх кількість зазвичай невелика.
 • Співвідношення води і сухої речовини для телят 4:1.
 • Допустимі відхилення щодо вмісту мінералів ґрунтуються на другому виданні NRC 2005.
 • У рекомендаціях перераховано вимоги до якості води.
 • Твердість води не впливає на її споживання.
 • Сульфати у воді можуть впливати на засвоєння цинку, заліза, марганцю та міді (рівень сульфатів у воді менше 500 мг на літр для телят; 1000 мг на літр для старших тварин). Рівень сульфатної сірки становить 33% рівня сульфатів.
 • Рекомендації щодо фронту напування не було включено.

 

Майкл Хатдженс: «Вода продовжує залишатися важливою поживною речовиною, яка впливає на споживання сухої речовини та здоров'я тварин. Вчені комітету вивчали питання поживних речовин у воді та її якість».

 

Вплив на довкілля

 • Близько 4% викидів парникових газів припадає на корів.
 • Загалом 70% метану утворюється в результаті ферментації в рубці, а 30% з гною.
 • Надлишок водню в рубці призводить до вироблення метану.
 • В середньому 5,7% валової енергії втрачається через втрату метану.
 • У міру зростання вироблення молока коровою рівень метану на одиницю молока знизився.
 • Модель 2021 розраховує втрати метану та виділення азоту і фосфору з екскрементами.
 • Кормові добавки, які здатні знизити вироблення метану, включають морські водорості, жирні кислоти, 3-нітрооксипропанол, орегано, таніни, нітрати, монензин та деякі ефірні олії.

 

Майкл Хатдженс: «Розділ про екологію та модельні розрахунки є новим доповненням до рекомендацій з годівлі молочної худоби, оскільки молочна худоба продовжує залишатися в центрі уваги проблеми парникових газів та навколишнього середовища. Виробники молока можуть вносити зміни до раціону, прогнозуючи й моделюючи вироблення метану (безпрограшний варіант для молочних фермерів та екологів)».

Відновлюємо роботу, щоб інформаційно підтримувати молочарів. В умовах військового стану на перший план виходять інші потреби і формуються нові запити — інформація потрібна тут і зараз. Тому всі матеріали оперативно й повністю публікуватимуться на сайті www.milkua.info. Для передплатників з певною періодичністю готуватимемо і надаватимемо ПДФ-версію кожного номера. Всі, хто захочуть мати добірку матеріалів під рукою, отримають вільний доступ до онлайн-версії.

Через труднощі з друком і доставкою паперовий варіант журналу найближчим часом не плануємо, але повернемось до нього при першій слушній нагоді.

comments powered by Disqus

Останні додані

8 бер. 2024 13:00:00

ПСП «Пісківське»

26 січ. 2024 14:05:00

ТОВ «Українська молочна компанія»

26 січ. 2024 14:00:00

ТОВ «Красногірське»

4 груд. 2023 10:00:00

ТОВ «Куковицьке»

27 вер. 2023 15:15:00

СТОВ «Промінь»

30 лист. 2022 17:00:00

Категорія В

30 лист. 2022 17:00:00

Категорія D

30 лист. 2022 17:00:00

Категорія С