ВРХ, утримання, телички, худоба
Власний квадратний метр

 

Утримання первісток в одній секції з повновіковими коровами в умовах надмірної густоти може стати причиною зменшення споживання сухої речовини молодими тваринами і, відповідно, молочної продуктивності. Щоб не експериментувати на власній худобі, а потім рахувати збитки, варто детальніше дізнатися про цю проблему.

Існують певні передумови групування корів. Перш за все, у групах корови спокійніші, мають менше проблем зі здоров’ям та виробляють більше молока. Крім того, вони споживають більше корму порівняно з тими, яких тримають нарізно. Правильна стратегія групування зводить до мінімуму негативні його наслідки (збільшення конкуренції) і водночас збільшує позитивні (активне споживання корму).

Перед фермерами часто постає питання: утримувати первісток разом з повновіковими тваринами чи в окремій групі? Перед тим, як прийняти рішення на користь першої опції, необхідно зрозуміти, як це позначиться на їхній поведінці, продуктивності та економіці господарства.

У ході досліджень було встановлено, що первістка, яка лягає у стійло, облюбоване повновіковими коровами, жує жуйку майже на 40% менше за ту, яка лягає у менш значимому за пріоритетом стійлі. Пріоритетними вважаються стійла, розташовані найближче до кормового столу. Ймовірно, у першому випадку тварини не зовсім комфортно почуваються, що й позначається на тривалості румінації.

Первісткам складно реалізувати свій генетичний потенціал, конкуруючи з дорослими коровами. Це пояснюється відмінностями у природній поведінці різних за віком корів. Первістки їдять меншими порціями й повільніше, більше часу проводять біля кормового столу. Їм не притаманна домінуюча поведінка, тому їх легко відтіснити від корму, стійла чи поїлки. На жаль, помітити втрати генетичного потенціалу досить складно, адже на фермі, як правило, немає «контрольного» корівника для порівняння та досліджень.

Переваги відокремлення первісток

Утримання корів-первісток в окремій групі справді має свої переваги, принаймні в першій половині лактаційного періоду. У цей час вони дрібніші порівняно з повновіковими тваринами, потребують більше поживних речовин, мають сталішу молоковіддачу та займають переважно нижчу позицію в системі ієрархії групи. З часом корова росте, звикає до довкілля, впевненіше почувається і починає конкурувати зі старшими тваринами.

В одному з досліджень, що проводились у США, первістки в окремих групах дали на 680 кг більше молока за лактацію, ніж у змішаних. Виробники не завжди беруть до уваги потенційні втрати продуктивності. Але коли вчені відокремили первісток від дорослих корів, то отримали такі результати:

  • час споживання корму збільшився на 11%;
  • частота прийомів корму за день підвищилася на 9%;
  • споживання силосу зросло на 12%;
  • час лежання збільшився на 9%;
  • кількість періодів відпочинку зросла на 19% за день;
  • надої піднялись на 9%.

Очікуваний спад надоїв — 10%

Результати американських досліджень говорять про те, що виробникові слід очікувати зменшення часу поїдання корму та споживання сухої речовини до 10%, часу лежання — до 20% та молочної продуктивності — до 10%, коли первісток тримають із дорослими коровами. В європейських дослідженнях первістки, яких тримали в окремих секціях упродовж місяця після отелення, за 305 днів лактації дали на 229,5 кг молока більше та мали менший показник захворювання на кетоз.

Іспанці, приміром, порівнювали первісток та дорослих корів в умовах роботизованої системи доїння. Система характеризувалася незначною конкуренцією тварин за корм та використання стійл. Та все ж первістки мали більші втрати ваги й нижчу ефективність виробництва молока (10−15%) у перерахунку на базову жирність протягом перших 30 днів лактації. Вони менше часу проводили біля поїлок та гірше перетравлювали корм.

Тіснота додає проблем

У переповнених корівниках ситуація ускладнюється ще більше, як це показують експерименти Сільськогосподарського науково-дослідного інституту ім. Вільяма Г. Майнера (США). У змішаних секціях споживання сухої речовини повновіковими коровами не скорочується доти, доки ширина фронту годівлі не стає меншою, ніж 40,6 см на корову. А первістки починають менше їсти, коли фронт годівлі знижується до 61 см. Крім того, вони дуже чутливі до обмеження доступу до корму.

Зростання густоти тварин від 100 до 113% у змішаних секціях призвело до різниці в надоях повновікових корів та первісток — від 2,7 до майже 6,4 кг на корову за день (див. таблицю 1). При 131% густоти різниця зросла до 9,5 кг молока на корову. Ці результати свідчать про те, що навіть незначне збільшення кількості тварин «на квадратному метрі" негативно позначається на конкурентоспроможності первісток.

Таблиця 1. Вплив густоти поголів'я на молочну продуктивність

 

Густота розміщення

 

110%

113%

131%

142%

 

Надій, кг/день

Різниця в продуктивності первісток та повновікових корів

2,7

6,4

9,5

7,2

Румінація під загрозою

Чим пояснюється скорочення споживання корму та надоїв первісток? У Сільськогосподарському науково-дослідному інституті ім. Вільяма Г. Майнера спробували пролити світло на можливі причини, а також з’ясувати модель поведінки первісток під час вибору стійла, відпочинку та особливості румінації, коли їх утримують з повновіковими коровами. Результати спостережень попередні й допоки остаточно не підтверджені, але можуть стати інформацією для роздумів.

Спостереження велося за поведінкою тварин у змішаних секціях (70% повновікових корів та 30% первісток), дослідники намагалися також з’ясувати, які стійла в межах однієї секції були в пріоритеті серед повновікових корів і як ці пріоритетні місця займалися первістками. Було помічено, що загалом розподіл стійл між тваринами відбувався в співвідношенні 70:30, відображаючи демографічні показники групи. Що стосується 5% топових стійл, то їх використання первістками падало з 30 до 5%. Тривалість лежання первісток у «найпопулярніших» стійлах становила всього близько 5% від загальної тривалості відпочинку. Також результати показали, що первістки на 40% менше жують жуйку, коли лежать в облюбованих повновіковими коровами стійлах. Як свідчать спостереження, ситуацію можна значно поліпшити, якщо відокремити первісток.

Обмежте конкуренцію

Для корів-первісток потрібно створити такі умови, щоб румінація відбувалась якнайприродніше (пам'ятаймо про особливості харчової поведінки цієї вікової групи: споживання корму меншими порціями й повільніше, більша потреба в поживних речовинах). Для цього потрібно оптимізувати густоту поголів'я, групувати за віком та мінімізувати конкуренцію. Коли первістки змушені конкурувати з дорослими тваринами, це негативно впливає на жування жуйки та обмежує їхню здатність знайти і зайняти стійло для відпочинку. Незважаючи на те, що динаміка може змінюватись залежно від розміру секції та корівника, де тварини знають одна одну (близько 100 голів), утримання первісток з іншими коровами призводить до зменшення потенційних надоїв та прибутків. Тому найкраща рекомендація — тримати їх окремо та не переповнювати змішані секції.

За матеріалами публікації «Heifers need their own space», автор — Рік Грант, Сільськогосподарський науково-дослідний інститут ім. Вільяма Г. Майнера (США)

comments powered by Disqus

Останні додані

5 черв. 2023 10:30:00

Енергозбереження в молочному скотарстві

22 бер. 2023 10:00:00

Консерванти для сінажу: плацебо чи дієвий інструмент?

29 бер. 2022 12:30:00

Рекомендації до проведення посівної 2022

10 лют. 2022 11:50:00

Демотивація: шукаємо причини

25 січ. 2022 13:30:00

Корова не встає. Чому? Що робити?

11 січ. 2022 13:40:00

Новотільні корови: усуваємо помилки управління

21 груд. 2021 12:45:00

П’ять міфів про класичний сінаж

7 груд. 2021 13:35:00

Кульгавість у корів. Де втрачаємо та де можемо здобути? Частина 2. Де можемо здобути