За підтримки |  

 
Метаболічне програмування телят з використанням автоматичних годівниць

 

Годівля телят є однією з ключових складових у технології їх вирощування та потребує значної уваги. Впродовж тривалого часу наголос робився на мінімізації витрат через зменшення порцій молока, щоб пришвидшити перехід тварин на сухі та концентровані корми. Сьогодні ми добре знаємо, що основа майбутньої продуктивності  тварини закладається саме в ранньому віці, і хороша годівля є запорукою отримання максимального результату від генетичного потенціалу тварини.

Телята народжуються з багатьма недорозвинутими внутрішніми органами. Завдяки комп’ютерній томографії було визначено, що повне формування легенів займає близько трьох тижнів (Dr. Bernd Linke, Німеччина). Всі інші органи також швидко розвиваються в перші тижні життя і спостерігається активний ріст кількості клітин у тканинах. Ось чому їжа з високими поживними властивостями є особливо важливою саме в цей період життя теляти.

Для високої продуктивності корова потребує добре розвинене вим’я. Дослідженнями[1] було встановлено, що інтенсивна годівля телиці впродовж  перших місяців життя позитивно впливає на розвиток її вимені (табл. 1). Надалі ж така годівля не має ніякого сенсу. Більш того, телиці, що отримували велику кількість енергії у віці після шести місяців, були схильні до ожиріння.

Таблиця 1. Ранній розвиток вимені (клітин паренхіми) у телят
 

Рівень спожитої енергії з 2-го по 8-й  тиждень життя

Низький

Високий

Паренхіма, г/100 кг маси тіла

1,9

6,2

Рівень спожитої енергії

з 8-го по 14-й  тиждень життя

Низький

Високий

Низький

Високий

Паренхіма, г/100 кг маси тіла

16

15

24

23

Джерело: Вrown et al., 2005.

Науковці Корнельського університету зі США добре дослідили тему метаболічного програмування телят[2], [3]. Нижче наведено головні результати їхньої роботи:

  • Телята, що отримували при першій годівлі чотири літри молозива,  мали набагато вищий відсоток виживання, і в подальшому такі тварини впродовж перших двох лактацій давали на 1027 кг більше молока порівняно з телятами, які одержували в першу годівлю тільки два літри молозива.
  • Молочний період у житті теляти надзвичайно важливий, у цей час додаткова кількість енергії й поживних речовин позитивно впливають на формування та розвиток тканин вимені, що в майбутньому збільшує продуктивність тварини.
  • Телички, що отримували молоко в необмеженій кількості, вперше телились на цілий місяць раніше.
  • На кожен кілограм щоденного приросту ваги впродовж молочного періоду тварини збільшують свою продуктивність на 850–1113 кг молока в період першої лактації.

Рекомендації  при годівлі телят

Для того, щоб утілити вищезгадані наукові результати в життя і мати здоровіших телиць з вищою продуктивністю корів у майбутньому, конче необхідно замінити старі стереотипи в годівлі телят на нові підходи.

Необхідно пам’ятати, що телята в перші тижні життя можуть перетравлювати тільки білки молока й лактозу. Рослинні ж білки не  можуть перетравлюватися належним чином, тому що саме в цей час у сичузі вироблення ферменту пепсину досить низьке (до 20%), оскільки  там переважає фермент ренін, який сприяє зсіданню молока. Цей період триває близько чотирьох тижнів, і тільки після цього телята поступово починають перетравлювати рослинні білки.

  У зв’язку з цим ми повинні розділити раннє вирощування телят на дві фази:

  • фаза програмування: перші чотири–п’ять тижнів життя годувати теля  виключно молоком;
  • фаза відлучення: час від п’ятого тижня життя  і до повної відмови (відлучення) від молока, де перехід до рослинних продуктів проходить доволі швидко і легко.

Виникає питання: а скільки ж енергії потребує теля? Згідно зі стандартами годівлі Німецького сільськогосподарського товариства (DLG), теля вагою 50 кг і добовим приростом 400 г потребує 15–16 МДж метаболічної енергії на добу. Це відповідає шести літрам незбираного молока або ж 1000 г його замінника (ЗНМ) на добу.

 Проте якщо ми розглянемо уже згаданий вище метаболічний ефект 2, 3, то в цьому разі 400 грамів добового приросту ваги буде недостатньо. Американська асоціація вирощування телят і нетелей (Dairy Calf and Heifer Association, DCHA) у своїх золотих стандартах наголошує, що маса тіла теляти на дев’ятий тиждень життя повинна вдвічі перевищувати його масу при народженні, тобто прирости ваги мають становити не менш як 700–800 г, що потребує споживання енергії близько 19–20 МДж на день, а це відповідає вісьмом літрам незбираного молока чи 1250 г ЗНМ на добу. При температурі нижче 10 °C ці показники навіть зростають.

Ризики традиційних програм годівлі

 Стандартна (загальноприйнята) програма випоювання телят базувалася на шести літрах молока протягом доби з концентрацією ЗНМ 120–130 г/л. У цьому разі теля отримувало близько 750 г ЗНМ на добу. Така недогодівля телят молоком була цілеспрямованою, щоб завдяки дефіциту енергії спонукати тварину до споживання грубих і концентрованих кормів. Даної програми дотримувалися також ті фермери, що користувалися системами автоматичного годування, і тут, на додаток до низької концентрації енергії, могла з’явитися ще одна проблема.

Припустимо, що порції молока розподілені на 4–6 візитів до годівниці протягом доби. В цьому разі теля отримує 120–150 г ЗНМ за підхід. Якщо ж теля пропускає, скажімо, кожен другий візит упродовж кількох діб (це може бути пов’язано, наприклад, зі звиканням тварини до станції годівлі), тоді воно не отримає половину з тих добових 750 г ЗНМ. Теля не має достатньої кількості енергії навіть щоб задовольнити свої потреби, що робить його вразливим до багатьох хвороб.

Таким чином, очікувана перевага автоматичної годівниці у випоюванні  телят маленькими порціями могла стати фактором ризику!

Все це означає, що існуючі стереотипи в годівлі телят слід докорінно переглянути, а саме:

  • Параметри годівлі мають стати диференційованими, індивідуальними для кожного теляти з огляду на його потреби.
  • Годівля телят молоком повинна складатися з двох періодів:

- фази програмування: інтенсивне годування молоком упродовж першого місяця життя;

- фази відлучення: перетворення теляти на жуйну тварину.

  • Потрібно знати напевно, скільки поживних речовин і енергії теля отримало впродовж фази програмування (28 діб), скільки ЗНМ чи сухої речовини незбираного молока, бо чим вищі ці показники, тим вищий потенціал тварини у майбутньому.

Щоб утілити в життя запропоновані рекомендації за допомогою систем автоматичного годування, фермер у першу чергу повинен вирішити для себе, наскільки інтенсивно він бажає випоювати своїх телят. Можливо, не кожен згодиться поїти теля молоком упродовж двох–трьох тижнів без обмежень у його кількості. Тому ми пропонуємо дві альтернативні програми/схеми.

Економічна крива годівлі

На системі автоматичного випоювання повинна бути налаштована така крива, при якій телята впродовж перших чотирьох тижнів життя споживатимуть не менше 1000 г ЗНМ на добу і  матимуть середні добові прирости ваги  400–500 г.

Ця крива може мати такий вигляд: збільшуємо кількість молока  на добу з шести до семи літрів впродовж перших 14 днів; концентрація ЗНМ у фазі програмування становить 145 г/л, потім у фазі відлучення вона зменшується до 135 г/л. У цей само час порція за візит повинна бути не менш як два літри, щоб навіть наймолодші телята, які тільки-но почали випоюватися на цій системі, мали змогу отримувати близько 600 г ЗНМ протягом доби і задовольнити свої мінімальні потреби.

Після 35-ї доби починається процес відлучення від молока, і завдяки поступовому зменшенню щоденних порцій на 70-ту добу телят можна повністю зняти з молочної дієти. Відповідно до цієї кривої телята зможуть спожити 50 кг ЗНМ протягом десяти тижнів. Що ще надзвичайно важливо: більше половини загальної кількості ЗНМ (27–30 кг) буде спожито протягом фази програмування (перші 28 діб).

Метаболічна крива годівлі

Її ми радимо використовувати фермерам, що прагнуть виростити молодняк з вищими надоями молока.

За цією схемою теля від самого початку отримує вісім–десять літрів молока на добу. Зрозуміло, не всі телята в перші дні свого життя будуть брати порції повністю. Початкова концентрація ЗНМ становить 175 г/л. Щоденне споживання ЗНМ упродовж фази програмування становить 1400 грамів і більше. Це дає телятам змогу отримати прирости 1000 г на добу!  Загальна кількість спожитого ЗНМ протягом 28 діб  становить 38–40 кг!

Як в економічній, так і в метаболічній кривій концентрація ЗНМ у порції зменшується ще до того, як почнеться справжнє відлучення від молока. Таким чином ми спонукаємо телят до більшого споживання комбікорму, тому поступове зменшення кількості енергії тільки сприяє цьому. У цей же час кількість рідкого корму не змінюється, і ми уникаємо того, що телята ссуть одне одного.

 Метаболічна крива годівлі є ідеальною для телят, що переходять з індивідуальних будиночків у групові, де вони до цього також мали доступ до молока в необмеженій кількості.

Використовуючи метаболічну криву годівлі, ми можемо відлучити теля повністю вже на кінець восьмого тижня з теоретичною кількістю спожитого ЗНМ 56–60 кг, або ж продовжити молочне випоювання до десяти тижнів, що дасть загальну кількість спожитого ЗНМ близько 70 кг.

Умови для інтенсивних програм годівлі

Ми виокремили б три головні моменти:

1 ― При годівлі телят треба використовувати тільки високоякісні легкотравні ЗНМ чи незбиране молоко, щоб уникнути проблеми з травленням і, як наслідок, діареї у телят.

2 ― Технології годівлі повинні бути спроможні реалізувати індивідуальний  підхід до випоювання теляти, залежно від його потреб. Кількість молока, концентрація ЗНМ чи будь-які додаткові домішки в раціоні можливо налаштувати окремо для кожного тільки тоді, коли ці порції свіжоприготовлені та індивідуальні.

3 ― Менеджер ферми та його підлеглі повинні завжди контролювати телят. Навіть у молодих тварин з міцним здоров’ям може раптово виникнути діарея, котру важко помітити, тому що при споживанні великої кількості рідини випорожнення також доволі рідкі. Тут у пригоді стане програма управління телятами, що аналізує параметри годівлі кожного. Ця програма дає менеджеру інформацію про те, які  саме телята потребують негайної  опіки.

[1] Effect of Increasing Energy and Protein Intake on Mammary Development in Heifer Calves. E. G. Brown, M. J. VandeHaar, K. M.  Daniels, J. S. Liesman, L. T. Chapin, J. W. Forrest, R. M. Akers, R. E. Pearson, M. S. Weber Nielsen, 2005.

[2] Early life nutrition of dairy calves and its implications on future milk production. Fernando Soberon Ph.D, Cornell University, 2012.

[3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22281343

Хольгер Крузе, Holm&Laue GmbH, Німеччина

comments powered by Disqus

Останні додані

14 лист. 2019 15:20:00

Яка програма синхронізації найкраща

23 жовт. 2019 11:00:00

Несподівані поради, які підвищать вашу продуктивність

8 жовт. 2019 14:15:00

Генетичний фактор впливу на вміст білка в молоці ВРХ

25 вер. 2019 11:30:00

Характеристики кормової цінності кукурудзи

12 вер. 2019 11:30:00

Вчимось виражати агресію безпечно

5 вер. 2019 14:35:00

Як змусити корову більше їсти

15 серп. 2019 14:45:00

Вакцинація — частина програми здоров’я стада

17 лип. 2019 10:45:00

Хибні установки, які можуть стати фатальними для бізнесу