корова, холін, Біохем
Холін як необхідна поживна речовина для молочних корів транзитного періоду

 

Все частіше при оптимізації забезпеченості високопродуктивних корів транзитного періоду необхідними поживними речовинами увагу нутриціоністів і фермерів привертає холін. Про його незамінність для здоров’я тварин і молочної продуктивності розповів менеджер відділу жуйних тварин корпорації Balchem Орельєн Пірон під час Міжнародного молочного конгресу — 2023.

Для чого організму потрібен холін

Згодовування коровам транзитного періоду холіну у захищеній від розпаду в рубці формі — досить поширена практика на молочних фермах США. Наразі дійне стадо країни становить 9,3 млн. гол. і приблизно 40% американських корів споживають захищений холін, при цьому у 80% випадків використовується продукт ReaShure®.

Необхідність згодовування додаткового холіну саме в цей критичний період підтверджено цілою низкою досліджень, що проводились на базі університетів, а також безпосередньо в умовах виробництва на молочних фермах.

Ще в 1850-х холін було ідентифіковано як нутрієнт, а згодом визнано необхідним компонентом раціону ссавців з огляду на його ключову роль у сприянні синтезу різних біосполук, задіяних у метаболізмі й у першу чергу — в обміні енергії. Також останнім часом з’явилось чимало свідчень про позитивний вплив холіну на потомство у період внутрішньоутробного розвитку.

Давайте розглянемо, як змінюється статус забезпеченості корів холіном під час транзитного періоду і, відповідно, як змінюється потреба в цьому нутрієнті. Холін абсорбується у кишечнику і, потрапивши в організм, стає складовою цілої низки біосполук, які, як уже зазначалось, впливають на процес обміну речовин та енергії. З-поміж них однією з найважливіших є фосфатидилхолін.

Як продемонстровано на графіку 1, рівень фосфатидилхоліну критично знижується перед отеленням, що пов’язано із підвищеною потребою в поживних речовинах для плода і синтезу молозива на тлі зменшення споживання корму. Одразу після отелення концентрація фосфатидилхоліну в плазмі крові все ще залишається малою і відновлюється до необхідного рівня лише через місяць після початку лактації.

Графік 1.

Концентрація фосфатидилхоліну в плазмі крові

Захищений від розпаду в рубці холін радять згодовувати за 3 тижні до очікуваного отелення, бо саме в цей час організм корови починає відчувати його дефіцит, і продовжувати давати ще протягом 3 тижнів після отелення.

Як ми вже згадували, холін є попередником фосфатидилхоліну, ключового структурного компонента ліпопротеїнів дуже низької щільності (ЛПДНЩ). Швидкість виведення ЛПДНЩ (і відповідно жиру з печінки) залежить від швидкості синтезу фосфатидилхоліну (Cole et al. 2011). Класичним симптомом дефіциту холіну є жирова дистрофія печінки. Тому не дивно, що згодовування коровам захищеного холіну може допомогти зменшити накопичення жиру в печінці (Cooke et al., 2007; Zom et al., 2011; Zenobi et al., 2018a) та активніше транспортувати його до різних тканин, включаючи й вим’я — для синтезу молока і молочного жиру.

Нові дослідження засвідчують кращий ріст і розвиток телят, які отримують додатковий холін в утробі матері, а також з молозивом після народження (Zenobi et al., JDS, 2022).

Коли йдеться про забезпечення холіном жуйних тварин, слід наголосити на тому, що нутрієнт має згодовуватись у «захищеному» вигляді, інакше 95% речовини буде розщеплено мікробами рубця. Одним із найбільш поширених продуктів, що містить захищений холін, є кормова добавка ReaShure®. Добавка тривалий час представлена на ринку, а тому добре досліджена із задокументованими результатами (30 опублікованих наукових досліджень і 40 рецензованих статей). Також вона містить найбільшу концентрацію діючої речовини — 60% хлориду холіну, що є найбільшою концентрацією серед усіх відомих добавок цієї категорії. Це означає меншу дозу згодовування для досягнення результату. Доза становить 30 г на день для молочних корів за 21 день до та 21 день після отелення.

Холін і молочна продуктивність

Перше, на що добавка холіну позитивно впливає, є молочна продуктивність.

Мета-аналіз, що базується на 21 експерименті та 1313 коровах (Arshad et al, 2020), а також нові дослідження в університетах Вашингтону та Мічигану (Holdorf et al, 2023; Swartz et al, 2023) свідчать про стійку позитивну дію захищеного холіну на піковий надій — додатково 2,2 кг скоригованого за вмістом енергії молока (ЕСМ) від корів, що споживали добавку (графік 2).

Графік 2.

Вплив добавки захищеного холіну на піковий надій

Що цікаво, добавка однаково позитивно впливає на піковий надій (ЕСМ) незалежно від рівня початкової продуктивності корів — 20 чи 60 кг молока на день. Слід наголосити, що при використанні ReaShure® типовим є те, що споживаючи 30 г/гол./день добавки, корови отримують 12,9 г іонів холіну.

Ще одне дослідження (Zenobi et al, 2018), яке проводилось на 93 молочних коровах і в ході якого згодовувалась добавка ReaShure® (30 г/ гол./день, що відповідає 12,9 г іонів холіну) протягом 21 дня до та 21 дня після отелення, підтвердило довготривалий ефект на загальну молочну продуктивність упродовж лактації. Так, корови, що споживали холін, демонстрували вищий середній добовий надій — 37,1 кг порівняно з 35 кг у контрольній групі, що означає вищу добову (+2,1 кг) і річну (+640,5 кг) продуктивність на корову.

Отже, забезпечивши оптимальний менеджмент під час транзитного періоду, можна розраховувати на довготривалий ефект у плані молочної продуктивності.

Холін і здоров’я корів

Також можемо спостерігати покращення здоров’я новотільних корів при згодовуванні додаткового холіну. Зокрема дослідження 369 корів (Lima et al, 2012) засвідчило зменшення захворюваності корів майже на третину (таблиця 1) — з 57,1 до 38,4% (-18,7 в. п. або 32,7%). Головним чином це відбулось завдяки зниженню рівня клінічного кетозу та захворювань, пов’язаних із запальними процесами, наприклад, маститом.

Таблиця 1.

Вплив добавки захищеного холіну на здоров’я новотільних

Холін і вгодованість корів

Ще донедавна нас часто запитували про доцільність згодовування захищеного холіну коровам з невисоким балом вгодованості. Беручи до уваги роль холіну в метаболізмі ліпідів у печінці та його потенціал щодо зниження ризику жирової дистрофії печінки, фахівці з годівлі та ветеринари нерідко пропонували додавати холін переважно жирним коровам.

Під час експерименту (Bollatti et al., 2020) дослідники спостерігали за 215 повновіковими тільними коровами, намагаючись з’ясувати взаємозв'язок між балом вгодованості до отелення та впливом згодовування добавки холіну на молочну продуктивність. При цьому перед початком експерименту двічі проводилась оцінка вгодованості кожної тварини. Середній бал становив 3,51, коливаючись від 2,69 до 4,25.

Як видно з графіка 3, бал вгодованості не впливав на реакцію корів на додатковий холін. Корови з високим і низьким балом вгодованості однаково добре реагували на холін з огляду на молочну продуктивність.

Графік 3.

Вплив добавки захищеного холіну на надій залежно від балу вгодованості

Холін і потомство

Споживання захищеного холіну позитивно впливає не лише на продуктивність і здоров’я корів, які його споживають, а й на їхніх телят.

Існує багато доказів того, що дефіцит холіну під час вагітності та лактації становить загрозу для розвитку плоду. Якщо надходження донорів метильної групи буде недостатнім, то це негативно позначиться на експресії генів у теляти, рості і розвитку плода, когнітивній функції та імунній системі (Jiang et al., 2014).

Zenobi et al. (2018 і 2022) дослідили вплив споживання захищеного холіну матерями на прирости і здоров’я потомства. Було встановлено, що телята від матерів, які споживали холін під час сухостою, а згодом випоювались молозивом від таких корів, у 50 тижнів мали кращі показники маси тіла порівняно з телятами, які не отримували добавку холіну внутрішньоутробно або з молозивом: 339 кг і 320 кг, відповідно. Різниця становила 19 кг або 5,9%. Аналогічна різниця спостерігалась і в приростах. У телят, що отримували холін, середній добовий приріст становив 850 г — тобто +6,3% або +50 г на день відносно контрольної групи.

Також дослідники Zenobi et al. (2022) спостерігали за 4 групами телят, яких умисне тримали в несприятливих/стресових умовах. На графіку 4 групи позначено таким чином: перша літера — особливості внутрішньоутробного розвитку (С — з додатковим холіном, N — без холіну); друга літера — споживання молозива (С — від корів, яким згодовували додатково захищений холін; N — без холіну).

Графік 4.

Вплив надходження додаткового холіну внутрішньоутробно та/чи з молозивом на виживання телят

Як бачимо, контрольна група телят, які не отримували додатковий холін від матері внутрішньоутробно і з молозивом, мали найвищий рівень смертності. Інші групи з різними варіаціями надходження додаткового холіну — лише внутрішньоутробно або ж через молозиво, або ж від матері і через молозиво — мали значно кращі показники виживання, що свідчить про користь для тварин додаткового надходження нутрієнта і на його позитивний вплив на здоров’я телят.

Холін і молозиво

Усе більше з’являється інформації про те, як холін впливає на синтез молозива. За інформацією Swartz et al. (2022), завдяки згодовуванню додаткового холіну за 21 день до отелення від дослідної групи корів отримали на 85% (або на 2,9 кг/день) більше молозива порівняно з контрольною групою — 6,3 і 3,4 кг/день, відповідно.

Вміст імуноглобулінів (IgG) також значно перевищував показники контрольної групи: додатково 21,7 г/л, або +31,9% — 89,8 проти 68,1 г/л (Zenobi et al., 2018).

Отже, згодовування додаткового холіну в захищеній від розщеплення в рубці формі за 3 тижні до та 3 тижні після отелення має прямий вплив на корів з огляду на молочну продуктивність (пікові надої й довгострокова перспектива впродовж лактації), а також здоров’я. Також прослідковується позитивний вплив згодовування добавки на потомство.

Окупність інвестицій

Коли ми намагаємось оцінити окупність інвестицій у згодовування добавки холіну або який прибуток генерується на витрачену одиницю коштів, треба брати до уваги два аспекти — результати у коротко- і довгостроковій перспективі1.

Що стосується короткострокових результатів, то:

  • додатковий дохід можна очікувати від збільшення реалізації молока; додаткові 2,1 кг/гол./день при ціні молока 0,35 євро/кг дорівнюватимуть 0,74 євро/гол./день або 22 тис. євро на рік на 100 корів;
  • зменшення витрат завдяки нижчому рівню захворюваності та метаболічних розладів, що становитиме 6 тис. євро на рік на 100 корів.

У довгостроковій перспективі можемо розраховувати на додатковий дохід від кращого здоров’я та приростів телят і, як результат, вищого надою у першу лактацію: 5,5 тис. євро на рік на 100 корів.

Польове дослідження в Україні

Більшість випробувань, яким піддаються кормові добавки, зокрема й захищений холін, проводяться у США в дослідних установах. Власне в цій статті було наведено результати досліджень в умовах університетів. Проте нещодавно було організоване польове дослідження на одній з українських ферм. Це досить потужне виробництво, де нараховується 3800 дійних корів і де вже досягнуто гарних показників продуктивності — 35 кг молока на корову на день з умістом жиру 4,2%, білка — 3,5%. Основні компоненти раціону — кукурудзяний і люцерновий силос, кукурудза і соєвий шріт. Експеримент тривав 3 місяці: з 30 квітня по 31 липня 2023 року.

І навіть при таких гарних показниках продуктивності згодовування захищеного холіну коровам транзитного періоду допомогло не тільки підвищити надій на 4-му тижні лактації на 1,3 кг і на восьмому — на 2,2 кг (графік 5), а й знизити рівень вимушеного вибракування на 2% (графік 6).

Графік 5.

Польове дослідження в Україні: молочна продуктивність, кг/день

Графік 6.

Польове дослідження в Україні: рівень невимушеного вибракування, %

 

1Staley Gavin, 2020. Why Heifer Maturity Matters: The Peter Pan Problem. Progressive Dairy. (11 March 2020): 53−55.


ТОВ «Біохем-Україна»

Тел./факс: +380 4420624 07

                                      E-пошта: ukraine@biochem.net

                                      www.biochem.net

comments powered by Disqus

Останні додані

19 квіт. 2024 11:40:00

  Молочні телята вибагливі до корму

19 квіт. 2024 11:00:00

  Єврокомісія підтримала план, що визначає умови отримання Україною €50 млрд

19 квіт. 2024 10:25:00

  Вплив холіну на якість молозива: огляд останніх досліджень

19 квіт. 2024 09:40:00

  23 квітня відбудеться семінар «Ефективне та екологічне відновлення сільського господарства в Україні»

19 квіт. 2024 09:00:00

  В І кварталі Україна більше імпортувала вершкового масла, ніж експортувала

18 квіт. 2024 12:05:00

  Сметана в березні додала в ціні 0,9%

18 квіт. 2024 11:30:00

  МВФ прогнозує зростання економіки України на 3,2%

18 квіт. 2024 10:55:00

  За І квартал на експорт пішло в 2,4 раза менше живої ВРХ