Цукровий буряк: цукор — людям, жом — корові

 

Деякі корми (приміром, злакові) містять багато крохмалю й мало перетравної клітковини, що збільшує ризик виникнення в корів ацидозів. Щоб запобігти цьому, до раціону слід включати такі джерела енергії, які повільно розщеплюються в рубці. Доцільною опцією в даному разі є буряковий жом. Для початку спробуємо з’ясувати, яка його цінність та в якому вигляді жом може бути доступний для годівлі ВРХ.

Буряковий жом є основним побічним продуктом цукрової промисловості, що містить 6−7,5% сухих речовин, зокрема 0,2−0,4% цукру. Вихід сирого бурякового жому становить 80-83% до маси перероблених буряків.

Жом має відносно високий вміст клітковини й водночас характеризується високою поживною цінністю. Тому може виникнути питання, до яких кормів він належить — основних чи концентрованих. Проте у складі загального змішаного раціону класифікація насправді не важлива. Головне — яку роль жом відіграє в споживанні корму, для рубця і, зрештою, для забезпечення тварини енергією та поживними речовинами.

Жом — багатий на енергію корм. Високий уміст пектину — головної складової м’якоті буряка — істотно підвищує засвоюваність органічної субстанції. Незважаючи на екстракцію цукру, в жомі залишаються легко засвоювані жуйними тваринами поживні речовини. Цей вид корму сприятливий для мікрофлори рубця: з низьким умістом білка та мінеральних речовин, достатньо багатий кальцієм, легко силосується, збагачений клітковиною, але дрібноструктурний, смачний і недорогий.

Розрізняють такі види бурякового жому:

 • Свіжий невіджатий
 • Свіжий віджатий
 • Кислий
 • Консервований
 • Сушений (гранульований)

Кожен вид жому має свої переваги й недоліки, які господарству слід обдумати, перш ніж приймати рішення, який саме використовувати.

Свіжий невіджатий жом

Він містить 90−93% води і 7−10% сухої речовини, зокрема протеїну 0,7%, клітковини 1,6%, безазотистих екстрактивних речовин (геміцелюлоза і пектин) 4,4% та золи 0,3%. Концентрація вітаміну С в ньому становить близько 19 мг/кг.

У таблиці 1 наводиться приблизний склад жому і його кормова цінність порівняно з іншими кормами.

Таблиця 1. Порівняння хімічного складу різних видів корму

Показники

Жом

Сіно лугове

Солома пшенична

Овес

Білки, % СР

8,0

9,4

3,3

10,4

Зола, % СР

4,0

7,1

5,9

3,1

Жири, % СР

3,2

1,5

5,1

Клітковина, % СР

22,0

35,7

44,8

12,1

Безазотисті екстрактивні речовини, % СР

66,0

44,6

44,5

69,3

К-сть кормових одиниць на 1 кг

0,1*

0,49

0,22

1,0

Вміст перетравлюваного білка, г/кг

3

34

4

*Свіжий жом.

Кормова цінність свіжого невіджатого жому невисока, однак за поживністю сухої речовини він посідає середнє місце між луговим сіном і вівсом. Практично всі поживні речовини буряка, крім цукру, в ньому залишаються. Слід зазначити, що клітковина жому, на відміну від клітковини інших рослинних кормів (соломи, полови, квіткових плівок), характеризується високою перетравністю. Такий жом складно силосується, оскільки має малий відсоток сухої речовини.

Свіжий віджатий жом

Це той вид жому який був віджатий на цукровому заводі за допомогою пресів та містить, в українських реаліях, 10−17% сухої речовини. В європейській практиці віджатим жомом вважається той, що містить мінімум 22−24% сухих речовин. Такий жом в подальшому легко і правильно консервується за рахунок меншої кількості води, має менше втрат при зберіганні та краще поїдається тваринами. На сьогодні в Україні існує лише декілька заводів, що здатні випускати з конвеєра віджатий жом з 22% сухої речовини.

Споживачами віджатого жому можуть бути господарства, розташовані поблизу цукрового заводу. Свіжий віджатий жом важко транспортувати та розвантажувати, особливо в зимовий період, коли він промерзає.

В 1 кг віджатого жому міститься 0,16 кормової одиниці, що в 1,6 разу більше, ніж у невіджатому. В американській системі оцінки кормів віджатому жому приписують 50% ефективності структури люцерни.

Свіжий віджатий жом у годівлі малозатратний, оскільки не доводиться витрачатись на консервацію й не потрібно враховувати втрати при консервуванні. Однак він доступний, як правило, не більше трьох місяців — доки переробляють буряки. Віджатий жом має дуже обмежений термін зберігання й повинен бути згодований через 2−3 дні.

Після вилучення цукру віджатий жом складається переважно з вуглеводів. Вміст залишкового цукру становить не більше 4−6% у сухій речовині. Примітно, що, незважаючи на це, засвоюваність органічної маси дуже висока. Органічна субстанція цукрових буряків засвоюється на 89%, а віджатого жому на 86%, хоча вміст клітковини підвищується з 5% в буряках до 21% в сухій масі віджатого жому — інакше кажучи, збільшується вчетверо. Причина в тому, що фракція вуглеводів віджатого жому складається переважно з легкозасвоюваних пектинів і геміцелюлози й лише на 5% із майже неперетравного лігніну (див. схему 1).

Схема 1. Склад фракцій клітковини та вуглеводів різних кормів

Джерело: Штайнхефель, 2006.

Пектини майже повністю засвоюються, їх велика частина розщеплюється під впливом мікробів у передшлунку. Тому віджатий жом — єдиний корм, який при вмісті клітковини понад 20% має енергетичну цінність 7,4 МДж ЧЕЛ, або 12 МДж ОЕ на 1 кг сухої речовини. Пектини також відповідають за структуру жому і його здатність набухати. При неналежному зберіганні або занадто повільному охолодженні під час силосування пектини можуть зазнавати хімічного або ферментативного розкладу, що спричиняє зміни в структурі жому, які часто супроводжуються пожовтінням маси. Це означає не тільки втрату структури, а й скорочення харчової цінності корму.

Кислий жом

У кислому жомі знижується засвоюваність сухих речовин. Якщо в свіжому вона становить 70%, то в кислому — лише 55%.

Поживні речовини жому (цукри, пектини тощо) розкладаються з утворенням органічних кислот, головним чином молочної, масляної й оцтової. Спочатку утворюється молочна кислота, яка покращує смак жому, але згодом, із розвитком несприятливих мікробіологічних процесів, утворюються масляна й оцтова кислоти. В результаті маслянокислого бродіння буряковий жом набуває особливо неприємного запаху, погіршується його смак. Тривале зберігання жому в ямах призводить до значної втрати поживних речовин. Цінні кормові сухі речовини розчиняються і з жомовою водою потрапляють у дренаж. За п’ять місяців зберігання кислий жом може втрачати до 40% сухих речовин, зокрема весь цукор і майже всі пектинові речовини. За дослідженнями американських фахівців, втрати сухих речовин бурякового жому при зберіганні його в ямах протягом шести місяців становили 65%, а поживна цінність його погіршилася на 50%.

Для збільшення терміну зберігання кислого жому за кордоном практикують додавання до нього органічного консерванту на основі пропіонової кислоти. У Данії свіжий буряковий жом з умістом сухих речовин 9% обробляють таким консервантом до рівня рН 3,8.

Силосований жом

Він є цінним кормом для корів (див. таблицю 2). Втрат поживності цього виду жому порівняно з сирим матеріалом майже немає. Нині жом переважно силосують у плівкових рукавах або тюках, рідше — у силосних траншеях. Віджатий жом з вмістом СР 20−24% при запакуванні в рукав може зберігатися 12 місяців без втрат у поживності. Жом запакований в тюки, як і жом в рукавах, зберігається без втрат, а також може легко транспортуватися на віддалені відстані.

Таблиця 2. Порівняння кормової цінності засилосованого жому й кукурудзяного силосу на стадії воскової стиглості (з качанами) для жуйних тварин

 

СР, %

Вміст поживних речовин,

г/кг СР

Засвоюваність,

%

Концентрація енергії, МДж/кг СР

Сира

зола

Сирий

білок

Клітковина

Цукор

Органічна субстанція

Клітковина

Обмінна енергія

Чиста енергія лактації

Засилосований жом

22,0

71

111

208

31

86

87

11,9

7,4

Середнє відхилення

 

19

16

23

30

3

5

 

 

Кукурудзяний силос

 

35,0

45

81

201

15

73

63

10,7

6,4

Середнє відхилення

 

8

7

13

13

3

6

 

 

Джерело: DLG, 1997.

Сушений жом

Для збільшення кормової цінності й термінів зберігання бурякового жому, а також можливості його транспортування на значні відстані й використання у виробництві комбікормів буряковий жом сушать. Особливо це ефективно при гранулюванні сушеного жому — витрати на перевезення скорочуються більш як у 5 разів.

Тримати на складах свіжий або віджатий буряковий жом небажано. Як уже згадувалося, через бродіння. Тому на цукрових заводах створюють спеціальні цехи, де продукт сушать. Висушений жом може зберігатися триваліший період порівняно зі свіжим без втрати поживних речовин і погіршення кормових властивостей. Кормоприготування на основі сухого жому легше механізувати й легше дозувати.

Процедура сушіння складається з кількох етапів:

 • віджимання з жому частини води (вміст сухих речовин підвищується з 6,2 до 20−22% і видаляється понад 2/3 вологи);
 • власне сушіння;
 • брикетування; в процесі брикетування до жому може додаватися трохи меляси (близько 20%), що значно підвищує його кормову цінність.

Сушений жом належить до концентрованого вуглеводного корму. Поживність 1 кілограма сухого жому в 10 разів вища, ніж сирого. За поживністю сушений жом близький до пшеничних висівок. У поєднанні з іншими кормами він може замінити в раціонах великої рогатої худоби до 50% ячменю або вівса.

Перетравність органічної речовини сухого жому висока (до 85%) завдяки тому, що в складі клітковини практично відсутній лігнін. У великій кількості містить біологічно цінний амідглутамін, а також корисну біологічно активну речовину — бетаїн.

У сушеному жомі знайдено такі вітаміни:

 • вітамін В1 (аневрин) — 0,55 мг/ кг;
 • вітамін В2 (лактофлавін) — 0,20 мг/кг;
 • пантотенова кислота — 0,21 мг/ кг;
 • вітамін В6 (піридоксин) — 0,18 мг/кг;
 • біотин — 0,001 мг/кг.

Крім того, в ньому виявлено два ферменти — протопектиназу й пектиназу. У ньому також містяться мінеральні речовини (таблиця 3), незначна кількість жиру, а також дві форми стерину, що належать до рослинних стеринів, або фітостеринів. В одному кілограмі сухого жому міститься 80 г протеїну, 3,2 г амінокислот, 6,1 г лізину, 5 г кальцію, 2 г фосфору, 154 г цукру та 32 г крохмалю.

Таблиця 3. Вміст основних мінеральних речовин у сухому жомі (84−91% СР)

Мінеральна речовина

Кількість, % СР

Кальцій

0,6−1,1

Фосфор

0,1−0,2

Магній

0,1−0,3

Натрій

0,1−0,5

Калій

0,2−1,6

Джерело: NOVUS, 1996.

Слід мати на увазі й певні негативні особливості сушеного жому. Зокрема він містить велику кількість сирої клітковини, а протеїн має низьку поживну цінність, оскільки в основному представлений амідами. Сушений жом і комбікорми з ним не можна довго зберігати через високу гігроскопічність і можливе утворення з бетаїну шкідливої речовини — триметиламіну ((CH3) 3N).

Таблиця 4. Хімічний склад жому різних видів

Показник

Жом

Свіжий невіджатий

Свіжий віджатий

Кислий (із жомових ям)

Сушений

Суха речовина, %

6,0−9,0

14−20

11−15

86−93

Вода, %

91−94

80−86

85−89

7−14

Сирий протеїн, % СР

1,2−1,5

1,7−1,9

1,3−2,6

7−9

Сира клітковина, % СР

3,5−4,5

5,0−7,0

2,8−4,2

19−23

Безазотисті екстрактивні речовини, % СР

4,3−6,5

8,5−10,0

2,7−5,8

55−65

Зола, % СР

0,6−1,0

1,1−1,4

0,7−1,8

2,4−4,3

Жир, % СР

0,4−0,7

0,6−0,9

0,7−1,0

0,3−0,55

Кількість КО в 100 кг жому

6−9

15−20

9−11

90−95

Джерело: Колесников Н. В. Хранение и использование свекловичного жома, 1980.


Аналітична довідка

Карта України з позначенням цукрових заводів

Наразі в Україні працюють 46 цукрових заводів, зосереджених у 12 областях: Львівській, Тернопільській, Волинській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській та Харківській. У 2016 році заводи виробили 11 034,9 тис. т свіжого, 2,292 тис. т сушеного та 114,483 тис. т гранульованого бурякового жому. У цьому ж році Україна ввійшла до шістки світових експортерів жому з обсягом 65,3 тис. тонн на суму 8,6 млн. дол. Основними покупцями були Польща, Іспанія, Корея та Греція.

У 2017 році обсяги виробництва сушеного жому скоротились і становили 1,70 тис. т, водночас більше виробили гранульованого — 147,59. Найбільше гранульованого жому виробили в Тернопільській та Вінницькій областях — 44,14 та 36 тис. т відповідно. Сирого жому у вакуумні упаковки вітчизняні заводи запакували 25 тис. т.

Виробництво жому з цукрових буряків урожаю 2017 року та середні ціни реалізації

Вид жому

Обсяг виробництва, тис. тонн

Середня ціна реалізації за період вересень-січень 2016/2017 МР, грн./т

Свіжий

11 840*

35,60**

Сушений

1,70

2700,00

Гранульований

147,59

3283,00

*Попередня оцінка.

**Свіжий жом продається в межах від 1 до 65 грн./т, зокрема в Полтавській обл. — 65 грн./т, Черкаській — 10 грн./т, Вінницькій — 1 грн./т. На Вінничині є проблема з його реалізацією.

Джерело: НАЦУ «Укрцукор»

Інформацію підготовлено у співпраці

з ТОВ «АГ-БАГ-УКРАЇНА»

Останні додані

5 черв. 2023 10:30:00

Енергозбереження в молочному скотарстві

22 бер. 2023 10:00:00

Консерванти для сінажу: плацебо чи дієвий інструмент?

29 бер. 2022 12:30:00

Рекомендації до проведення посівної 2022

10 лют. 2022 11:50:00

Демотивація: шукаємо причини

25 січ. 2022 13:30:00

Корова не встає. Чому? Що робити?

11 січ. 2022 13:40:00

Новотільні корови: усуваємо помилки управління

21 груд. 2021 12:45:00

П’ять міфів про класичний сінаж

7 груд. 2021 13:35:00

Кульгавість у корів. Де втрачаємо та де можемо здобути? Частина 2. Де можемо здобути