Молоко і ферма
Дослідження біохімічних показників сироватки крові — один із ключових інструментів діагностики та контролю захворювань ВРХ

 

ТЕХНОЛОГІЇ. ДОСЛІДЖЕННЯ. ІННОВАЦІЇ


Світлана Кулібаба, к. с.-г. н, начальник управління лабораторних досліджень ТОВ «СмартБіоЛаб» 

Комплексна система контролю стану здоров’я тварин є невід'ємним компонентом загальної стратегії ефективного розвитку молочних ферм. Кожен господар намагається отримати максимальну продуктивність від корів, що становить понад 10 тис. кг молока за лактацію.

Підвищення молочної продуктивності тварин нерозривно пов’язано з активізацією функціонування всіх систем та органів і може призвести до зниження рівня резистентності організму. Тому для попередження метаболічних порушень слід приділяти особливу увагу годівлі ВРХ. Обов’язковими є проведення лабораторних досліджень — аналізу компонентів основного раціону за фізико-хімічними, мікологічними і бактеріологічними показниками — та балансування раціонів відповідно до загальноприйнятих норм з урахуванням рівня продуктивності, фази лактації (фізіологічного періоду), віку, породних особливостей тварин тощо. Контроль же фізіологічного стану здоров’я корів також має включати моніторинг захворювань (заразних і незаразних), оцінку ефективності проведених вакцинацій та ветеринарних процедур, а також аналіз клініко-біохімічних показників сироватки крові.

Відбір матеріалу і методики досліджень

Проведення систематичних біохімічних досліджень крові тварин дозволяє своєчасно виявити та усунути різноманітні метаболічні порушення організму, викликані саме незбалансованістю раціону. Всім відомо, що жоден лікар не поставить точний діагноз своєму пацієнту та не призначить курс лікування доти, доки досконально не вивчить результати аналізу біохімічних показників сироватки крові хворого. Саме тому використання біохімічних методів аналізу крові для оцінки фізіологічного стану корів є невід'ємною складовою ветеринарного забезпечення будь-яких тваринницьких підприємств, що, звичайно, включає в себе також і питання контролю годівлі великої рогатої худоби.

Відбір матеріалу (зразків крові) для біохімічного дослідження завжди рекомендується проводити до ранкової годівлі тварин для правильної інтерпретації результатів! Ветеринарним лікарям слід мати на увазі, що для біохімічного аналізу використовується сироватка крові тварин, а не плазма чи цільна кров, так як більшість референтних значень досліджуваних показників розраховані саме для сироватки крові ВРХ. Відібрана сироватка крові має бути прозорого світло-жовтого кольору, в жодному разі не гемолізована чи ліпімічна — такі зразки не використовують для аналізу!

З метою визначення загального фізіологічного стану тварин у випробувальній лабораторії ТОВ «СмартБіоЛаб» (SBL, SBLab) спеціалісти проводять біохімічні дослідження сироватки крові за наступними показниками:

 • визначення концентрації глюкози — глюкозооксидазним методом;
 • загального білка — за біуретовою реакцією;
 • альбуміну — за реакцією з бромкрезоловим зеленим;
 • глобуліну — розрахунковим методом;
 • сечовини — уреазним методом;
 • загального холестерину — ферментативним методом з холестеринестеразою та холестериноксидазою;
 • загального кальцію — за реакцією з Арсеназо ІІІ;
 • неорганічного фосфору — за реакцією з молібдатом амонію;
 • калію — турбідиметричним методом;
 • магнію — за реакцією з ксилідиловим синім;
 • активності аспартатамінотрансферази (АСТ) — кінетичним методом (in vitro);
 • активності аланінамінотрансферази (АЛТ) — кінетичним методом (in vitro);
 • активності лужної фосфатази (ЛФ) — кінетичним методом (in vitro);
 • креатиніну — кінетичним методом (in vitro);
 • загального та прямого білірубіну (за методом Ендрашика);
 • хлоридів — фотометричне визначення за реакцією з роданідом ртуті ІІ;
 • натрію — колориметричним методом з фосфоназо ІІІ.

Крім перерахованих досліджень у лабораторії також проводиться визначення вітамінів А, Е, Д в сироватці крові корів за використання наборів тест-систем для ІФА дослідження; визначення кислотної ємності крові; каротину, неорганічних елементів (Sr, Br, Se, Pb, Zn, Cu, Ni, Fe, Сo, Mn, Cr). Переважна більшість методів випробування вищеперерахованих біохімічних показників сироватки крові є акредитованими відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17 025:2019.

Лабораторія використовує як вітчизняні, так й іноземні комерційні набори реагентів, якість яких підтверджується відповідними документами (сертифікат, паспорт якості). Дослідження проводяться на сучасному обладнанні — біохімічному аналізаторі. Щороку випробувальна лабораторія SBLab бере участь у раундах міжлабораторних порівняльних досліджень (програмах перевірки кваліфікації) для підтвердження компетентності свого персоналу.

За результатами проведених біохімічних досліджень спеціалісти формують протокол дослідження, до якого вносять всю необхідну інформацію про зразок, отримані абсолютні значення досліджуваних показників та обов’язково вказують референтні значення, характерні для конкретного виду тварин з урахуванням вікових особливостей. Також до кожного протоколу надається розширена або коротка інтерпретація результатів досліджень.

Тримаючи в руках протокол досліджень та аналізуючи виявлені відхилення від нормативних (референтних) значень за кожним з досліджуваних біохімічних параметрів, працівники господарств можуть правильно скорегувати раціон годівлі з метою усунення метаболічних розладів та підвищення молочної продуктивності корів.

Інтерпретація біохімічних показників сироватки крові корів

Зупинимося детальніше на інтерпретації біохімічних показників сироватки крові, які найчастіше досліджуються в лабораторії, якщо їх абсолютні значення виходять за межі фізіологічної норми (референтних значень).

Референтні значення загального білка в сироватці крові корів знаходяться на рівні 60−85 г/л залежно від фізіологічного стану тварин (корови у період сухостою, новотільні, пік лактації тощо). Підвищення рівня загального білка, в першу чергу за рахунок глобулінової фракції, свідчить про запальні процеси в організмі тварин (діарея, токсикози, остеодистрофія, захворювання печінки, нирок тощо), спостерігається також у разі надлишку білка в раціоні (при концентратному типі годівлі). Зниження концентрації загального білка в сироватці (гіпопротеїнемію) спостерігають за дефіциту білка в раціонах корів, у післяродовий період, крововтратах, аліментарній остеодистрофії, гіпокобальтозі, зниженні апетиту і засвоєння поживних речовин корму, що може бути викликано хронічними розладами шлунково-кишкового тракту, хворобами нирок та печінки (нефриті та нефрозі), туберкульозі тощо.

Концентрація альбумінів у сироватці крові здорових корів знаходиться на рівні 27−43 г/л (38−50%), глобулінів — на рівні 25−45 г/л (50−62%). Вищий за норму рівень альбумінів спостерігають при дегідратації організму (згущення крові через зневоднення) або внаслідок несвоєчасного відбору крові у тварин (після годівлі). Гіперглобулінемія (вищий за референтні значення рівень глобулінів) виникає у випадку запальних процесів в організмі тварин (діареї, токсикозу, остеодистрофії, захворюванні печінки, нирок тощо).

Референтні значення сечовини в сироватці крові коливаються у межах 3,0−6,7 ммоль/л. Зниження концентрації сечовини спостерігають за недостатньої кількості білка в раціоні, порушені сечовиноутворювальної функції печінки, кетозі, остеодистрофії, також може спостерігатись у період глибокої тільності корови (сухостій). У свою чергу, уремію — підвищену концентрацію сечовини — спостерігають при захворюваннях нирок та сечовидільної системи, серцевій недостатності, надлишку білка в раціоні тварин, алкалозі тощо.

Концентрація глюкози у здорових корів знаходиться на рівні 2,5−3,5 ммоль/л. Гіперглікемія спостерігається після споживання великої кількості вуглеводистих кормів, при дефіциті інсуліну, гострому панкреатиті, цукровому діабеті, гіперфункції надниркових залоз, тиреотоксикозі, хворобах ЦНС, важких ураженнях печінки, що призводять до порушення процесів глікогенолізу та глюконеогенезу. Гіпоглікемія спостерігається при дефіциті в раціоні легкоперетравних вуглеводів, голодуванні та анорексії, порушенні перетравлення та всмоктування, втраті глюкози з організму (хвороби нирок та печінки), кетозі тощо.

Референтні значення загального холестерину в сироватці крові корів коливаються у межах 2,3−6,6 ммоль/л. Підвищення концентрації холестерину спостерігають при захворюванні печінки з порушенням процесів утворення жовчних кислот (гепатит) та жовчовиділення (холестаз), ліпоїдному нефрозі, нирковій недостатності, кетозі, гіпотиреозі, при споживанні тваринами надлишку вуглеводів і жирів тощо. Гіпохолестеринемія виникає за тривалої нестачі в раціоні жирів і вуглеводів, а також при гіпертиреозі та захворюваннях печінки.

Ферментативна активність аспартат- (АСТ) та аланінамінотрансферази (АЛТ) в сироватці крові здорових тварин коливається у межах 48−108 од/л та 17−40 од/л, відповідно. Підвищена ферментативна активність АСТ та АЛТ у сироватці крові може бути проявом запальних процесів в організмі тварин, захворювання серця та печінки, травм скелетних м’язів (дистрофія), гепатиту, токсикозів тощо.

Референтні значення загального кальцію в сироватці крові корів знаходяться на рівні 1,98−3,12 ммоль/л. Збільшення концентрації кальцію буває при гіперфункції прищитоподібних залоз, гіпервітамінозі D, серцево-судинній недостатності, пухлинах тощо. Гіпокальціємію спостерігають при поганому засвоєнні кальцію з кормів у шлунково-кишковому тракті, при родовому парезі, нефритах, остеодистрофії тощо.

Референтні значення неорганічного фосфору в сироватці крові корів знаходяться на рівні 1,50−2,90 ммоль/л. Гіпофосфатемія може бути пов’язана з низьким вмістом фосфору в кормах основного раціону тварин (незбалансованим співвідношенням Са: Р), остеодистрофії чи захворюваннями сечостатевої системи, розладах шлунково-кишкового тракту тощо. Підвищений вміст неорганічного фосфору в сироватці крові тварин може бути проявом захворювання нирок, серцевої недостатності, токсикозу, кетозу, м’язового перенапруження тощо.

Референтні значення калію в сироватці крові корів знаходяться на рівні 4,0−5,3 ммоль/л. Зменшення концентрації калію спостерігається при зниженні надходження з кормами, втраті через шлунково-кишковий тракт, посиленій екскреції нирками, хвороби нирок, що характеризуються поліурією. Збільшення концентрації калію у сироватці є наслідком надмірного надходження калію з кормами, інфузії калієвмісних препаратів. Також спостерігається при гострій та хронічній нирковій недостатності, що супроводжується олігурією та анурією, гіпофункції надниркових залоз, а також за посиленого розпаду клітин (опіки, некроз, пухлини, перитоніт тощо).

Концентрація магнію у здорових корів знаходиться на рівні 0,70−1,23 ммоль/л. Гіпомагніємія спостерігається при порушенні всмоктування магнію в кишечнику, гіпертиреозі, кетозі, ацидозі, хворобах печінки та нирок, пасовищній титанії, підвищується нервове збудження тварин. Підвищення рівня магнію в сироватці крові може спостерігатись у випадку післяродової гіпокальціємії, при гострій нирковій недостатності, зневодненні організму тощо.

Інтерпретація біохімічних досліджень на прикладі

Розглянемо більш детально на прикладі, як саме виглядають результати дослідження біохімічних показників сироватки крові корів і як їх можна проінтерпретувати.

До випробувальної лабораторії SBLab від фермерського господарства надійшло 6 зразків сироватки крові від корів у період роздою (60-та доба лактації). Замовником було обрано комплексне дослідження сироватки крові, яке включає визначення 9 стандартних біохімічних показників (загальний білок, альбуміни, глобуліни, сечовина, загальний холестерин, загальний кальцій, неорганічний фосфор, ферменти АСТ та АЛТ) та розрахункових параметрів, що додаються в таблицях.

У таблицях 1 та 2 представлені результати біохімічних випробувань 6 зразків сироватки крові та референтні значення для кожного досліджуваного показника. Відхилення від референтних значень виділено іншим кольором.

Таблиця 1.

Результати біохімічних досліджень зразків сироватки крові ВРХ

За результатами випробувань визначено підвищення концентрації сечовини в сироватці крові трьох тварин (інв. № 8170, 7429, 7105) на фоні нормальних значень вмісту загального білка, альбумінів та глобулінів (табл. 1). А/Г співвідношення є дещо зміщеним в сторону підвищення альбумінів, що може вказувати на відбір крові для дослідження відразу після або під час годівлі, чи свідчити про зневоднення організму.

Рівень загального холестерину коливається у межах фізіологічної норми у всіх зразках сироватки крові, за винятком № 0872 (табл. 2). Ферментативна активність аспартат- (АСТ) та аланінамінотрансферази (АЛТ) підвищена у зразках № 8170, 7429, 7105 та 8170, 7429, 0872, відповідно. Концентрації загального кальцію та неорганічного фосфору в сироватці крові всіх дослідних зразків знаходяться у межах фізіологічних значень, проте кальцій-фосфорне співвідношення є нижчим за норму у трьох тварин.

Таблиця 2.

Результати біохімічних досліджень зразків сироватки крові ВРХ (продовження)

Підвищення концентрації сечовини та загального холестерину в сироватці крові може вказувати на високу частку білка та легкоперетравних вуглеводів (цукрів та крохмалю) у раціоні, тобто надмірне використання концентрованих кормів. Довготривале утримання корів на висококонцентратному раціоні негативно позначається на стані печінки та нормальному функціонуванні нирок, про що додатково свідчить підвищення активності ферментів АСТ та АЛТ.

Крім того, в цій же групі тварин ветеринарним лікарем була виявлена корова (інв. № 7103) з клінічними проявами захворювання: діарея, кволість, втрата апетиту та зниження надоїв молока. Біохімічний аналіз сироватки крові від цієї тварини підтвердив запальний процес в організмі, який може мати як вірусну етіологію, так і порушення метаболізму внаслідок незбалансованого раціону, на що вказує підвищення концентрації загального білка в сироватці крові за рахунок глобулінової фракції та вища за референтні значення ферментативна активність АСТ і АЛТ.

Концентрація сечовини в сироватці крові зазвичай корелює з її вмістом у молоці корів і напряму залежить від кількості білка в раціоні тварин. Саме тому спеціалістами лабораторії SBLab було додатково проведено визначення вмісту сечовини в об'єднаному зразку молока від корів цієї групи (табл. 3). Метод визначення концентрації сечовини в молоці також є у сфері акредитації випробувальної лабораторії.

Таблиця 3.

Результати визначення концентрації сечовини в молоці

Нормальною вважають концентрацію сечовини в молоці на рівні 20−30 мг/дл молока. Цей показник разом із вмістом білка в молоці найбільш точно відображає збалансованість раціону годівлі за протеїновою та енергетичною складовою.

За результатами лабораторних досліджень у таблиці 3 концентрація сечовини в молоці була вищою за нормативні значення, що підтвердило попередні припущення стосовно надлишку білка у раціоні дослідних тварин. Замовнику було надано тлумачення результатів проведених випробувань та рекомендацію збалансувати раціон тварин за показниками поживної і мінеральної цінності.

Висновок

Використання у процедурах моніторингу здоров’я тварин біохімічних методів дослідження показників сироватки крові як невід'ємного елементу загальної стратегії ветеринарного забезпечення тваринницьких підприємств дає змогу визначити як загальний фізіологічний стан організму, так і правильно скоригувати раціон для досягнення високої продуктивності корів без шкоди їх здоров’ю.


Літературні джерела

1. Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: довідник / за ред. В.В. Влізла. — Львів: СПОЛОМ, 2012. 764 с.

2. Мейер Д., Харви Дж. Ветеринарная лабораторная медицина. Интерпретация и диагностика / пер. с англ. — М.: Софион, 2007. 456 с.

3. G. Cozzi et.al. Short communication: Reference values for blood parameters in Holstein dairy cows: Effects of parity, stage of lactation, and season of production. Journal of Dairy Science Vol. 94 No. 8, 2011.

4. F. Moore. Interpreting serum chemistry profiles in dairy cows. Vet. Med., 92 (1997), pp. 903−912.


В умовах військового стану всі матеріали журналу оперативно й повністю публікуються на сайті www.milkua.info. Передплатникам надаватимемо ПДФ-версію кожного номера. Всі охочі мати добірку матеріалів під рукою, можуть отримати вільний доступ до онлайн-версії. Через труднощі з друком і доставкою паперовий варіант журналу найближчим часом не плануємо, але повернемось до нього при першій слушній нагоді.

comments powered by Disqus

Останні додані

29 лют. 2024 12:05:00

  Villa Milk розширила асортимент моцарелою в маленьких кульках

29 лют. 2024 11:30:00

  Ми змогли знайти спільну мову і працюємо над конструктивним рішенням як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів Польщі і України — Тарас Качка

29 лют. 2024 10:50:00

  Годівля телят у ранньому віці: як це працює 

29 лют. 2024 10:20:00

  Солодка люцерна в рулоні

29 лют. 2024 09:35:00

  Вебінар «Поглиблене розуміння правових аспектів контролю сирого молока в ЄС та роль національних референс-лабораторій»

29 лют. 2024 09:00:00

  Причетні до вандалізму щодо українського зерна в Польщі відшкодовуватимуть завдані збитки — Висоцький

28 лют. 2024 12:10:00

  Європарламент підтримав створення фонду для України на €50 млрд

28 лют. 2024 11:30:00

  Україна увійшла до групи найбільших агроекспортерів СОТ