Молоко і ферма
Зерно жита у годівлі дійного стада: практичний досвід ПОСП ім. Івана Франка

 

ТЕХНОЛОГІЇ. ДОСЛІДЖЕННЯ. ІННОВАЦІЇ


 

фото: ПОСП ім. Івана Франка

Максим Шмаков, ПОСП ім. Івана Франка; Микола Буткалюк, незалежний консультант; Веніамін Осипов, ТОВ «Домінанта Україна»

Досить часто нам доводиться балансувати раціон тварин зерном, яке господарство має у своєму розпорядженні. Використання наявної кормової бази дозволяє більш ефективно розпоряджатися фінансами та іншими ресурсами. Господарства Полісся, які займаються великою рогатою худобою, традиційно вирощують жито. Порівняно з пшеницею жито, як правило, показує кращий результат по урожайності на піщаних ґрунтах. Для тваринництва основною задачею є максимальне виробництво якісних кормів. Тобто, важлива не стільки ринкова ціна зернових, як валова кількість зерна, отриманого на один гектар, і його низька собівартість.

У нашій практиці постало просте питання: як згодовувати той об'єм жита, який має господарство? На жаль, інформації і практичного досвіду в Україні щодо його ефективного згодовування немає. Коровам можна давати багато чого, але наша задача зробити це ефективно і з максимальною користю для господарства. Тому після обговорення деяких аспектів з представниками компанії KWS ми вирішили глибше вивчити це питання.

Не все жито однаково споживатиметься тваринами. Цьому, як правило, заважають алкілрезорцини, або зрозуміліше — гіркоти. Через гіркий смак вони можуть просто відмовлятися їсти весь монокорм. Представники компанії KWS запевнили нас, що з гібридним житом їхньої селекції можна забути про цю проблему. Селекційно в ньому вже сформовано нижчий рівень гіркот — на рівні пшениці і ячменю. Зрештою ми переконалися, що згодовування гібридного жита коровам жодним чином не погіршило споживання корму.

Зазначимо, що ми не зважали на наявність пентозанів і арабіноксиланів, які важливі у свинарстві. Вони входять у комплекс геміцелюлози, яка наступною після цукрів ферментується мікроорганізмами рубця і є ефективним джерелом енергії.

Цікавою відмінністю гібридного жита є високий вміст цукрів. Для порівняння: ячмінь містить 1,8−2% цукрів, пшениця — 2,0−2,5%, а гібридне жито — 5,5−6,5%. Це важливо під час вибору зерна жита як ефективного компонента раціону жуйних.

Енергетична цінність зерна жита більша, ніж ячменю, але менша, ніж кукурудзи — тобто тримається на рівні пшениці. Однак, тут важливо розглядати не загальну кількість енергії, а швидкість її надходження в організм.

З огляду на особливості травлення жуйних, «швидка» енергія важлива для використання мікроорганізмами рубця небілкового азоту з корму. Слід врахувати, що сирий протеїн корму розраховується як загальна кількість азоту помножена на 6,25. При цьому, не весь азот у кормі міститься в амінокислотній формі, частина міститься у формі амідів, амінів та аміаку. Саме легко ферментована частина азотовмісних сполук є джерелом аміаку в рубці у перші хвилини після потрапляння в нього корму. В цей само період часу мікроорганізмам рубця необхідна енергія для ефективного використання цього азоту.

Енергія крохмалю вивільняється трохи пізніше: через 20−40 хвилин після потрапляння корму в рубець, залежно від його походження та ступеню подрібнення. Крохмаль — «швидка» енергія, але на цьому етапі потрібна «надшвидка», яка буде доступна вже у перші 5−10 хвилин, тобто — енергія з цукрів.

Якщо не забезпечити достатню кількість такої енергії в рубці у перші хвилини травлення, то утворений в рубці аміак починає засвоюватися організмом. Аміак є токсичним, швидко потрапляє в печінку і починає нейтралізуватись до сечовини. Сечовина, в свою чергу, спрямовується знову в рубець і починає виводитись з організму корови в основному із сечею та молоком.

Дослідження вмісту сечовини в молоці є одним із фундаментальних критеріїв оцінки ефективності протеїнового живлення жуйних.

Слід пам’ятати, що чим більше азоту у вигляді сечовини виводиться з організму, тим нижча ефективність годівлі корів, тобто — ми не повністю використовуємо сирий протеїн кормів, що згодовуємо тваринам.

Це марні витрати, адже більшу частину сирого протеїну в раціоні ми купуємо. Якщо якість білкової групи у кормі низька, то маємо велику кількість небілкового азоту, який необхідно якомога ефективніше використати.

Використання джерел сирого протеїну в раціоні із великою часткою байпасного протеїну дозволяє швидко та ефективно впливати на молочну продуктивність корів. Однак, слід пам’ятати, що ми працюємо з жуйними тваринами, тому в першу чергу потрібно забезпечити правильну роботу рубця: бо це не лише їхня продуктивність, але й здоров’я.

Нормативом вмісту сечовини в молоці для дійних корів є діапазон від 15 до 30 мг/100 мл. Якщо показник менший, то тварина отримує недостатньо сирого протеїну з раціоном, а якщо більший, то це свідчить про його надлишок, або краще сказати — невідповідний баланс сирого протеїну та енергії в рубці. Перші хвилини після споживання корму коровою здебільшого впливають на ефективність використання сирого протеїну мікрофлорою рубця, а, відповідно, і на вміст сечовини в молоці.

Зауважимо, що ефективність використання сирого протеїну з корму — це лише один бік процесу. Варто враховувати, що причиною появи сечовини в молоці є високий рівень аміаку в рубці, який потрапляє в кров і на утилізацію якого печінка витрачає багато часу та енергії. Зменшуючи навантаження на печінку, ми покращуємо її здоров’я та зберігаємо ресурси для забезпечення обмінних процесів. Сечовина негативно впливає і на процеси запліднення.

Таким чином, розглядаючи можливості практичного використання жита в годівлі дійного стада, ми знайшли багато переваг від його використання.

Влітку, попри спеку, було організовано дослід на молочній фермі ПОСП ім. Івана Франка Горохівського району Волинської області. Ним було охоплено 256 корів першої лактації. Ми виважено сформували дослідну і контрольну групи. У дослідній групі для балансування раціонів використовували зерно гібридного жита і кукурудзи, а в контрольній — зерно пшениці та кукурудзи. Раціон був повністю збалансований на основі моделі розрахунку енергії NRC 2001 із використанням програми Spartan Dairy 3 (див. таблицю 1).

Таблиця 1.

Показники поживності раціонів та розрахунок виходу молока дослідної та контрольної груп

Вихідні дані тварин для розрахунку

Порода — голштинська. Зріла маса — 680 кг. День лактації — 150. Добовий надій — 40 л, жирність — 3,6%, вміст білка — 3,2%, лактози — 4,85%.

Показник

Дослідна група

(жито + кукурудза)

Контрольна група

(пшениця + кукурудза)

Суха речовина, кг

23,49

23,49

Чиста енергія лактації (NEL), МДж/кг СР

6,7

6,7

Сирий протеїн, % СР

16,19

16,19

Розщеплюваний в рубці протеїн (RDP), % СР

10,07

10,08

Обмінний протеїн (MP), % СР

11,29

11,29

НДК, % СР

33,5

33,3

Крохмаль, % СР

24,39

25,13

Розрахунок виходу молока на споживання 23,49 кг сухої речовини ЗЗР (100%) з енергії/протеїну, л

36,80/36,61

36,81/36,61

Дослідження молока на вміст сечовини проводилось на 2-й, 4-й, 10-й, 13-й і 21-й день досліду. Аналіз робила лабораторія Biosafety-Center (м. Дніпро) кінетичним ферментативним методом з уреазою та глутаматдегідрогеназою, замір оптичного поглинання на довжині хвилі λ340 з використанням приладу Humalyzer 3000 (Human, Німеччина), див. таблицю 2.

Таблиця 2.

Рівень сечовини в молоці дослідної та контрольної груп

День відбору проб молока для визначення сечовини від початку досліду

Сечовина в молоці, мг/100мл

Дослідна група (жито + кукурудза)

Контрольна група (пшениця + кукурудза)

Норматив

2

23,4

31,0

15−30

4

22,7

31,6

10

22,2

28,8

13

18,6

25,2

21

21,2

29,0

Як і очікувалось, під час використання гібридного жита в раціоні корів ми отримали значно менший рівень сечовини в молоці. Враховуючи, що раціони обох груп були збалансовані за кількістю сирого протеїну з урахуванням його фракцій та енергетичної поживності, рівень сечовини в молоці також мав бути однаковий. Завдяки зерну гібридного жита ми покращили використання азоту корму, зменшивши навантаження на печінку та налагодили більш ефективну роботу рубця. Цікаво те, що такий ефект спостерігався вже з другого дня досліду.

Така динаміка зберігалася протягом усього дослідження. З таблиці 2 бачимо, що рівень сечовини в молоці дослідної групи швидко впав — вже через 2,5 доби після початку роздачі раціонів з умістом гібридного жита. Це може свідчити про швидку реакцію мікрофлори рубця на рівень забезпечення доступними джерелами енергії. Концентрація сечовини в молоці групи, що отримувала жито, була нижчою за рівень сечовини в молоці групи контролю в середньому на 25,74%.

Дані середнього споживання по кожній групі окремо ми отримали, вирахувавши різницю розданого корму та його залишків на ранок наступного дня. Падіння споживання сухої речовини з 13−14 по 17−18 день пояснюється різким підвищенням зовнішньої температури та вологості повітря на фермі (фактори теплового стресу). Рівень споживання раціону обома групами майже не відрізнявся і підпорядковувався спільній тенденції: зниження споживання під час теплового стресу. При цьому слід зазначити, що під час зменшення впливу теплового стресу в групі, що отримувала гібридне жито в раціоні, відновлення споживання відбувалось дещо швидше.

Під час досліду ми перевірили вплив типу джерела вуглеводів на рівень сечовини в молоці. Було виявлено позитивну стійку кореляцію між використанням легко ферментованих цукрів і крохмалю в рубці та зниженням концентрації сечовини в молоці корів усередині лактації. Використання суміші зерна гібридного жита та кукурудзи в раціонах дійних корів є більш ефективним для забезпечення мікрофлори рубця «швидкою» енергією, ніж використання суміші пшениці і кукурудзи.

Розуміючи механізм ферментації зерна гібридного жита в рубці, можна формувати раціони для ефективнішої роботи рубця та використовувати економічно привабливіші джерела сирого протеїну без шкоди для здоров’я корови. У раціонах для високої молочної продуктивності варто поєднувати цукри жита для рубцевого травлення та байпасний крохмаль у зерні кукурудзи.

Підбиваючи підсумок, ділимося декількома позитивними висновками щодо зниження рівня сечовини в молоці завдяки гібридному житу:

  1. Гібридне жито — це дешевша сировина з високим умістом сирого протеїну, що легко ферментується в рубці. Порівняно з дорожчими джерелами байпасного протеїну (соєва макуха) матимемо помітний економічний ефект для рентабельності молочної ферми.
  2. Нижчий рівень сечовини в молоці може свідчити про менше метаболічне навантаження на печінку та нирки дійних корів під час екскреції продуктів білкового обміну. Потенційно це має позитивно вплинути на загальний рівень здоров’я поголів'я, а отже зменшити витрати на ветеринарно-лікувальні заходи. На рівні окремих тварин менше метаболічне навантаження може відбуватися за рахунок меншої активності ферментів печінки (АСТ, АЛТ, лужної фосфатази) та нижчого рівня вільних жирних кислот у крові.
  3. Нижчий рівень сечовини в молоці та більший уміст фракцій істинного протеїну позитивно впливає на технологічні показники молока, покращує його органолептичні властивості та зменшує ризики для здоров’я людей.
  4. Підвищення ефективності використання небілкового азоту корму (аміди, аміни, аміак і т. д.) позитивно впливає на кількість виробленого в рубці мікробного протеїну. Отже, за відповідного балансування раціонів, зберігаючи позитивний ефект використання байпасного крохмалю кукурудзи, можна досягати і збільшення надою молока.


ТОВ «КВС-УКРАЇНА»
Тел: 044 586 52 14
Email: ukraine@kws.com
www.kws.ua 

 


В умовах військового стану всі матеріали журналу оперативно й повністю публікуються на сайті www.milkua.info. Передплатникам надаватимемо ПДФ-версію кожного номера. Всі охочі мати добірку матеріалів під рукою, можуть отримати вільний доступ до онлайн-версії. Через труднощі з друком і доставкою паперовий варіант журналу найближчим часом не плануємо, але повернемось до нього при першій слушній нагоді.

comments powered by Disqus

Останні додані

22 лют. 2024 12:05:00

  Ситуація на кордоні: черги ростуть, в'їзд до Польщі через Ягодин закрито повністю

22 лют. 2024 11:30:00

  Рада ЄС підтримала продовження лібералізації торгівлі з Україною

22 лют. 2024 10:50:00

  Торги GDT: молочний жир та Моцарелла тримають позитивний ціновий тренд

22 лют. 2024 10:20:00

  Фактори, що впливають на засвоюваність молозива

22 лют. 2024 09:35:00

  Менеджмент сухостою: альтернативний підхід

22 лют. 2024 09:00:00

  У січні яловичина подорожчала на 8 грн/кг

21 лют. 2024 12:10:00

  Новий старт для новотільних корів

21 лют. 2024 11:30:00

  Мінагрополітики розпочало роботу над створенням Концепції Державної програми розвитку тваринництва