заготівля корму, стрічковий валкувач
Який валкувач краще обрати: стрічковий чи роторний?

 

Валкування пройшло довгий процес еволюції від дерев’яних граблів, поперечних кінних валкувачів, валкувачів сонячного типу до роторних. Останнім словом у валкуванні є машини з поперечним стрічковим транспортером. Перші валкувачі мали контакт граблин з ґрунтом, вони просто дерли ґрунт чи приводилися в рух від даного контакту. В обох випадках збільшувався вміст сирої золи в кормі.

Революційною зміною в валкуванні стали валкувачі роторного типу з системою копіювання поверхні. Їх граблини приводяться в рух від ВВП трактора і не повинні контактувати з землею. Чистіші корма краще консервуються, зберігають більше поживного та безпечніші для здоров’я корів. Але у всіх цих концептів залишався один недолік — корм тягнеться по стерні.

Обидва концепти — роторний та стрічковий — мають свої переваги. Щоб визначитися який з них буде більш економічно доцільним на вашому підприємстві, потрібно відповісти на низку питань:

  • Що буде основним завданням для валкувача? Валкування бобових, озимих злаків чи лугових сінокосів? Валкування сінажу, сіна чи соломи?
  • Які показники якості корму ви хочете покращити? Знизити вміст сирої золи чи зменшити кількісні та якісні втрати?
  • Чим ви плануєте підбирати валки? Які вимоги до форми валка та маси погонного метра виставляє техніка для підбору?

 

Наступну революцію у валкуванні нам обіцяє валкувач з поперечним транспортером — дбайливе валкування без контакту скошеної маси з стернею. Які слабкі та сильні сторони в нового концепту, чи всім підприємствам він підходить і чи дійсно трапиться революція — про це в нашій статті.

Вміст сирої золи

Валкувач з поперечним транспортером Pöttinger MERGENTO має особливо відчутну перевагу при валкуванні на нерівних полях, при високій врожайності та/або за вологих умов.

Підбирач опирається на широкий валець розміщений близько до граблин. Велика площа контакту та обертання вальця робить таке рішення не чутливим до роботи по вологому полю — валкувач не прогрузає.

Також це рішення не чутливе до колій (наприклад, від поливних систем). Стрічка шириною 90 см та швидкість конвеєра дозволяє впоратися з травою високої врожайності. Висота роботи граблин регулюється централізовано від 0 до 11 см. Тому якісно підбирає, як трави з малою висотою скошування, так і з високою стернею.

За нормальних умов на полі роторні валкувачі Pöttinger ТОР не поступаються в чистоті валкування стрічковим. Лабораторні аналізи не показують різниці в чистоті корму. Необхідною умовою при цьому є досконала система копіювання поверхні поля. Ротори оснащені тандемними вісями, п’ятьма опорними колесами всередині ротора та унікальним запатентованим опорним колесом MULTITAST, що розміщено попереду та реагує на нерівності до того, як до неї доберуться граблини.

Неширокі секції та велика свобода руху дозволяє якісно копіювати поверхню поля

Роторні валкувачі можуть працювати з більшим забрудненням за наявності колій на полі. Опорне колесо потрапляє в колію і граблини починають дерти землю. Цю ситуацію можна вирішити встановивши замість опорних коліс копіювальну пластикову лижу FLOWTAST. Широка площа опори не чутлива до колій.

Копіювальна пластикова лижа FLOWTAST не чутлива до колій

Також роторні валкувачі згрібають більше забруднення при роботі з травою високої врожайності та/чи вищої вологості. Велика маса корму може відхиляти граблини. В цьому разі допоможуть більші оберти ВВП та нижче налаштування граблин.

Втрати листочків

Валкувач з поперечним транспортером Pöttinger MERGENTO має особливо відчутну перевагу при заготівлі сіна з бобових трав.

Корм контактує з граблинами короткий період часу, коли піднімається, а далі бережно транспортується на стрічці. Цим забезпечується максимальне збереження листочків навіть на високих швидкостях валкування.

Стрічковим валкувачам важко підбирати коротку траву. Підбирач може не піднімати, а кидати її перед собою. Таким чином створюється вал трави в якому листочки оббиваються. Це питання вирішується налаштуванням висоти притискного вальця. Чим менший врожай, тим нижче має бути валець.

На здатність підбирати коротку траву впливає висота притискного вальця та діаметр підбирача

Також, на здатність підбирати коротку траву впливає діаметр підбирача. Для формування рівномірного валка поперечний транспортер має розміщуватися нижче за підбирач. Підбирач не може бути надто малого діаметру. Підбирачі великого діаметру та/чи без верхнього притискного вальця для підбору короткої трави потребують вищих обертів. Вищі оберти кидають корм в відбійні пластини та оббивають листочки.

Роторні валкувачі Pöttinger ТОР забезпечують мінімальні втрати листочків при заготівлі трав’яних силосів та сінажів. Втрати листочків на лугових сінокосах та озимих злаках можна мінімізувати меншими обертами ВВП та не високою швидкістю валкування (до 6 км/год). На заготівлі сіна з бобових трав граблини будуть тягти корм по стерні та обривати листочки.

Втрати корму

Секції стрічкового валкувача Pöttinger MERGENTO мають значну свободу копіювати поверхню в трьох площинах, а опорний валець розташовано близько до граблин. Це гарантує повний підбір маси без залишків на полі. Стрічкові валкувачі можуть лишати не звалкованим корм, що лежить в глибоких коліях.

Точність підбору завдяки близькому розміщенню опорного вальця до граблин

Якщо скошування проводилося косаркою без плющилки і не використовувалась ворушилка, то основна частина маси буде лежати вздовж покосу. Для стрічкового валкувача це складна задача, особливо на лугових травах. Стрічкові валкувачі практично все каміння лишають в полі.

Для роторних валкувачів питання не звалкованих рослин зводиться до системи копіювання поверхні поля (як і в питанні з чистотою корму). Чим досконаліше система копіювання, тим менше не звалкованих рослин.

Роторні валкувачі, як і стрічкові, лишають корм в глибоких коліях. За високої врожайності та/чи високої вологості корму важка маса може відхиляти граблини. Їх робоча висота збільшиться і кількість не звалкованого може зрости.

За цієї ситуації поради по налаштуванню:

  • вищі оберти ВВП,
  • налаштування меншої робочої висоти (але так, щоб не збільшити забруднення),
  • зниження швидкості руху.

Роторні валкувачі часто скочують каміння в валок.

Формування валка

Валкувач з поперечним транспортером Pöttinger MERGENTO надзвичайно пластичний в питанні того, з якої ширини формувати валок. Одна модель валкувача, в залежності від врожайності, може формувати валок з ширини від 3,7 до 24 м.

Валок можна формувати шириною від 0,8 до 2 м в залежності від вимог підбирача. Валок виходить нерівномірної форми та складніший для підбору (особливо пресами та причепами-підбирачами). Чим вища врожайність, тим рівномірніший валок.

Рівномірність валка починається з рівномірності подачі на стрічку. Для цього ротор має бути вищим за транспортер. Також допомагають шахове зміщення граблин на окремих секціях підбирача. За бокового формування валка покращує рівномірність використання обмежуючого фартуха.

Валки мають низьку щільність — та сама маса може займати в два рази більший об'єм. Такі валки мають вищі ризики бути здутими вітром. При підборі пресом чи причепом-підбирачем трактор варто обладнати котком на фронтальну навіску, інакше такі валки можуть зачіпатися за днище чи навіску. Валки меншої щільності продовжують рівномірно просихати у валку (важливо для сіна).

Роторні валкувачі Pöttinger ТОР мають обмежену гнучкість в питанні ширини з якої формується валок. Двороторні з центральною укладкою валка можуть змінювати робочу ширину лише в межах налаштування ширини валка. З боковою укладкою можуть формувати валок як за один прохід, так і здвоювати.

Чотирироторні валкувачі можуть змінювати робочу ширину від 8 до 14,5 м зміною положення передніх роторів. Комбінуючи роботу двороторного з боковою укладкою та чотирироторного валкувача можна досягнути робочої ширини в 20 метрів, однак в сформованому валку маса буде розміщена не по центру. Ширину валка можна регулювати від 0,8 до 2,2 м в залежності від моделі валкувача та вимог підбирача. Формування валка більш рівномірне (особливо в моделей з центральною укладкою валка).

Такі валки легше підбирати, нижчі ризики забивання підбирача. Рівномірно сформовані валки високої щільності забезпечують високу стабільність нарізки. Корм не рівномірно просихає у валку.

Продуктивність

У всьому світі людей зайнятих у агровиробництві з кожним роком стає менше. Вимоги до врожаю з одиниці площі постійно зростають. Це диктує нові вимоги до техніки — ще більша продуктивність та ще вища якість роботи. Підняти продуктивність валкування можна збільшенням робочої ширини чи збільшенням робочої швидкості.

Валкувач з поперечним транспортером Pöttinger MERGENTO може валкувати без втрати якості на швидкостях 12−18 км/год. Якщо поле дозволяє, то до 20 км/год. Обмежуючим фактором є комфорт тракториста. Продуктивність може складати від 6 до 10 га/год, і сильно залежить від можливості рухатися швидко. Вимоги до потужності трактора — від 90 до 140 км/год.

Навантаження на ВВП буде невисоким, основна вимога — тягнути не легку машину (особливо на горбистій місцевості). Машина дає багато варіантів використання з різним розміщенням валка, зручно налаштовується, але потребує навчання тракториста та практики.

Якість валкування роторними валкувачами Pöttinger ТОР залежить від робочої швидкості. Допустимі межі: 6−8 км/год на бобових та 8−12 км/год на злакових травах. За високої врожайності, нерівностей на полі, корму високої вологості, робочу швидкість потрібно знижувати. Продуктивність двороторних валкувачів 4−7 га/год, чотирироторних — 8−10 га/год.

Продуктивність більше залежить від робочої ширини, аніж від швидкості. Вимоги до потужності трактора для двороторних — 70−100 к.с., для чотирироторних — 100−160 к.с.

Потрібно як достатня потужність ВВП, так і достатнє тягове зусилля. Експлуатація двороторних моделей не потребує досвіду, для чотирироторних моделей потрібне навчання та практика (особливо на полях неправильної форми).

Валкування пожнивних решток

З розвитком альтернативної енергетики виникла потреба в специфічному валкуванні. Велика маса пожнивних решток кукурудзи, часто з високою вологістю, складає проблему для роторних валкувачів. Вони не розраховані на таке навантаження. Однією з основних вимог до сировини на біогаз є її чистота, тому валкування повинно бути максимально охайним. Потужні стрічкові валкувачі справляються з валкуванням як змульчованих пожнивних решток, так і подрібнених жаткою комбайна.

Потужні стрічкові валкувачі справляються з валкуванням пожнивних решток

То який же обрати?

Чистота корму більше залежить від інженерних рішень, опцій та налаштування, ніж від типу валкувача. Для стрічкових звертайте увагу та ширину секцій, їх свободу руху та близькість точки опори до граблин. Для роторних важливо кількість опорних коліс, система розвантаження ротора та переднє копіююче колесо MULTITAST. Якщо на полях часто трапляються колії, то варто надати перевагу стрічковому валкувачеві чи роторний обладнати лижею FLOWTAST.

Переднє опорне колесо MULTITAST розміщено перед ротором та реагує на зміни рельєфу до контакту з граблинами

Роторні валкувачі забезпечують згрібання всієї трави без залишків. Для валкування без залишків короткої лугової трави стрічковим валкувачам необхідне попереднє застосування ворушилки. За малої врожаності важлива наявність в стрічкового валкувача притискного вальця та підбирача не великого діаметра.

Стрічкові валкувачі забезпечують максимальну збереженість листочків. Роторним валкувачам для такого результату на заготівлі трав’яного силосу та сінажу з бобових трав необхідно дотримуватися низької робочої швидкості. На заготівлі сіна з бобових трав роторні валкувачі будуть мати більші втрати листочків.

Валки сформовані роторними валкувачами зручні для підбору та забезпечують сталу нарізку. Валки після стрічкових валкувачів краще підходять для сіна, а для сінажу варто трактор обладнати фронтальним котком.

Стрічкові валкувачі мають вищу продуктивність за рахунок швидкості. Повною мірою можна відчути цей ефект на рівних полях та при агрегатуванні з трактором достатньої потужності.

Володимир Мірненко, бренд-менеджер «Пьотінгер Україна», latifundist.com

comments powered by Disqus

Останні додані

24 бер. 2023 11:25:00

  Чому слід вибирати якісні адсорбенти мікотоксинів для жуйних тварин

24 бер. 2023 10:55:00

  За рік війни росія завдала збитків українському АПК на понад 8 мільярдів доларів

24 бер. 2023 10:20:00

  Консерванти для сінажу: плацебо чи дієвий інструмент?

24 бер. 2023 09:40:00

  Черкаський Азот збільшив виробництво мінеральних добрив на чверть

24 бер. 2023 09:00:00

  Окуповані землі: від аграріїв, в яких зруйновані підприємства, вимагають сплати податків та кредитів

23 бер. 2023 12:00:00

  Аналітики чекають на подальше зниження цін на добрива

23 бер. 2023 11:25:00

  Аграрна спільнота України презентувала Європарламенту ключові проблеми галузі в умовах війни

23 бер. 2023 10:45:00

  В Україні запрацює Національна установа з ветеринарних препаратів та кормових добавок