За підтримки |  

 
Зберігайте молочних корів продуктивними та здоровим протягом року

 

Літній  період  повільно  наближається,  і  з  підвищенням  температури довкілля починають виникати нові проблеми  з  підтримкою  продуктивності  та  здоров’я дійних корів.

У зимові періоди основним клопотом  є забезпечення  правильного  повітрообміну  в тваринницькому  приміщенні, видалення таких шкідливих газів, як аміак (NH3), вуглекислий газ (CO2), закис азоту (N2O), метан (CH4), та  вологості,  що  утворюються  при  утриманні корів.

Улітку  важливо  не  тільки  забезпечити  достатній  повітрообмін  у  корівнику, а й охолодити дійних корів, щоб запобігти тепловому стресу. Він із роками став основним негативним фактором,  що  впливає  на  здоров’я  та  продуктивність  корів.  Тепловий  стрес  у корів залежить від багатьох факто-рів — як  навколишнього  середовища, так і фізіологічних.

Основними  чинниками  є  температура довкілля та вологість. Корови починають потерпати від теплового стресу  при  температурі  довкілля  20-22  °С,  і  його  наслідки  будуть  збільшуватися в геометричній прогресії зі збільшенням температури з цієї точки.

Також має значення рівень вологості.  За  низької  вологості  тепловий  стрес  менше  впливатиме  на  дійних  корів  із  підвищенням  температури  довкілля.  Це  означає,  що  при  температурі навколишнього середовища 25 °С й рівні вологості 80% тварини почуватимуться  гірше,  ніж  при  +27  та  30-процентній  вологості.  Фізіологічними  чинниками  теплового  стресу  молочних  корів  є  тепло  і  волога,  які  виробляє сама корова.

Високопродуктивні молочні корови і тепловий стрес

За  останні  десятиліття  дійні  корови значно виросли як буквально, так і в надоях молока, і це потребує нових ідей та методів у проектуванні систем вентиляції й охолодження корівників, щоб відводити надлишкове тепло, яке виробляють  тварини,  та  утримувати  їх  у  прохолодному  середовищі,  щоб  уникнути теплового стресу. Середня молочна корова голштинської породи у 1980 році важила 500 кг і мала надій 14 кг молока на день, вона виробляла 1000 Вт тепла, або 1 теплопродукцію (схема  1).  А  в  2019  році  високопродуктивна голштинська корова важила вже 650 кг і давала 30 кг молока, виробляючи 1580 Вт тепла, або 1,58 теплопродукції.  Із  більшим  виробництвом  тепла внаслідок збільшення маси тіла та  надоїв  старі  вентиляційні  системи вже не впоруються, не можуть забезпечити  належний  мікроклімат  у корівниках.

Підвищення температури довкілля

 Зі  зростанням  середніх  температур останніми роками та частішим виникненням спекотних хвиль у різний час  наслідки  теплового  стресу  ставатимуть ще значнішими, ніж сьогодні. Дивлячись у майбутнє, ми розуміємо, що температура навколишнього середовища буде зростати, і це також стосується маси тіла дійної корови та надоїв.

 Тепловий  стрес,  спричинений  підвищенням  температури  та  вологості, зменшує споживання кормів коровами, що негативно позначається на здатності  до  відтворення  та  зменшує  щоденний  надій.  Залежно  від  рівня  перегрівання, що переживає дійна корова, її продуктивність може знижу-ватись на 10% щоденно. Якщо тварина зазнає теплового стресу протягом тривалого періоду, втрата молока відбуватиметься не лише в дні з високою температурою, а значно довше, через те що дійним коровам потрібен час, щоб відновитися, повернутися до повної продуктивності.

Іншим негативним наслідком теплового  стресу,  крім  просто  втрати  надоїв, є якість молока. Перегрівання впливає на відсоток жиру в молоці разом з іншими складовими, зокрема білком та лактозою, також підвищується вміст соматичних клітин.

Боротьба з тепловим стресом

На щастя, всі інструменти, необхідні для створення вентилювання та уникнення теплового стресу в молочних корів для збереження їх здоров’я і продуктивності, вже доступні. Перегрівання  можна  уникнути,  встановивши правильну систему вентиляції та охолодження. Порівнюючи корівники з механічною (тунельною) вентиляцією, де повітрообмін забезпечують  вентилятори,  та  корівники  з природним провітрюванням, де діють конвекція й ефект вітру, можемо зробити висновок, що для природно вентильованих  корівників  потрібні  додаткові  вентилятори  всередині  приміщення, щоб створити таке само охолодження,  як  у  корівниках  із  тунельним провітрюванням.

Завдяки  ефекту  прохолоди  дійні  корови відчувають нижчу температуру, ніж вона є насправді. Це забезпечується швидкістю руху повітря, яку створюють вентилятори, встановлені всередині природно вентильованого корівника, або настінні вентилятори при тунельній вентиляції.

Тунельна вентиляція

Тунельна  вентиляція — це  система негативного тиску, яка підходить для корівників будь-яких розмірів і може використовуватися як у жарких, так і в холодних регіонах.

 Це — найкращий   спосіб   охолодження  дійних  корів  із  використанням  швидкості  руху  повітря.  Свіже  повітря забирається через отвір на одному кінці будівлі, а виводиться на іншому.

Система  тунельної  вентиляції  SECCO забезпечує (схема 2):

  • охолодження за допомогою швидкості руху повітря;
  • видалення зайвого тепла та шкідливих газів;
  • ефективний  та  простий  клімат-контроль.

Природна вентиляція

Може   використовуватися   як   у жарких, так і в холодних регіонах, та  підходить  для  корівників  певних  розмірів (схема 3).

Фермер  отримує  просту  і функціональну  систему,  що  використовує  мінімум  електричної  енергії.  При  цьому  створюються  хороші  світлові  умови,  що  забезпечують  комфорт  і коровам, і людям.

Повітря забирається через отвори в  зовнішній  стіні  корівника,  а  виводиться  через  коньок — спеціальний відкритий отвір у даху — або через дахові повітропроводи. Помірний природний  негативний  тиск  створюється різницею рівнів між впуском і випуском повітря.

Вентилятори,  встановлені  всередині корівника, спрямовують потік повітря на корів, забезпечуючи додаткове охолодження в теплі періоди та  перемішування  повітря  в холодну пору.

Природна  вентиляція  SECCO  забезпечує:

  • простоту і функціональність;
  •  низькі початкові витрати;
  • мінімальне споживання енергії;
  • свіже  повітря  в  корівнику  цілий  рік;
  • хороше освітлення.

Охолодження за рахунок випаровування води

 Іншим ефективним методом уникнення теплового стресу є охолодження  повітря  всередині  корівника  за  допомогою випаровування води. Залежно від місця розташування корівника та рівня вологості зовні, охолодження  цим  методом  може  знизити  температуру в приміщенні до 15 °С порівняно  з  температурою  зовнішньою.  Охолодження  шляхом  випаровування  води  «поглинає»  значну  кількість  енергії,  знижуючи  температуру  повітря  та  підвищуючи  вологість.  Ось  чому  не  рекомендується  випаровувати  воду  при  вологості  понад 85% У тунельних корівниках можна ви-користовувати панелі для охолодження випаровуванням води. У природно вентильованих приміщеннях для охолодження з випаровуванням використовується  система  туманоутворення  або система високого тиску.

Система охолодження за допомогою спеціальних панелей (Pad)

Вона  застосовується  для  охолодження великої кількості повітря в тунельних вентиляційних системах. Свіже повітря надходить через панелі за допомогою негативного тиску всередині корівника. Коли потрібне охолодження,  панелі  підтримуються  у вологому стані водою, яка циркулює від верхнього жолоба до нижнього через розподільну  прокладку.  Таке  охолодження  можна  встановити  на  стіні  або на землі (фото 1).

Кліматичний  комп’ютер  вмикає охолоджувальні  насоси  і  коли  температура всередині падає, він автоматично зменшує швидкість повітря, щоб компенсувати ефективність охолодження води на панелях. Таким чином,  система  автоматично  зменшує  ефект  охолодження,  щоб  потрібна  температура залишалась незмінною при досягненні заданого значення.

Система охолодження високого тиску (туманоутворення)

За допомогою цієї системи вода випаровується  всередині  корівника  і  тим  самим  охолоджує  повітря.  Таке  охолодження  працює  за  допомогою  насоса високого тиску, який збільшує тиск  води  до  70  бар,  і вона  розпорошується через сопла 0,3 мм (фото 2).

Дізнатись  більше  про  різні  рішення та наявні концепції вентиляції можна від фахівців ТОВ «Агроклімат Україна».

Інформацію надано ТОВ «Агроклімат Україна»

Джерело: журнал «Молоко і ферма», 2 (63) квітень 2021

comments powered by Disqus

Останні додані

17 вер. 2021 15:50:00

Вирощування молодняка 2-4 місяців: як реалізувати генотип

27 серп. 2021 15:55:00

Бактеріальне забруднення: як покращити якість сировини та виробничий процес на фермі

26 серп. 2021 12:30:00

  Кальцій Плюс Болюс — ефективний інструмент у вирішенні проблеми дефіциту кальцію у корів в передотільний період

19 серп. 2021 14:50:00

  Автоматизація для корівників

16 серп. 2021 14:20:00

  Збір кукурудзи на силос: робота у силосній ямі

12 серп. 2021 16:50:00

  Роль розщеплюваного в рубці протеїну в годівлі корів

9 серп. 2021 15:55:00

  Збір кукурудзи на силос: висота зрізу і нарізка

5 серп. 2021 12:40:00

  Кормозмішувачі від KUHN: простота, надійність, функціональність